Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (İngilizce) Anabilim Dalı

An analysis into the decreasing domestic saving rate and the distribution of the investments in Turkey

Türkiye'de azalan iç tasarruf oranı ve yatırımların dağılımının bir tahlili

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 388983 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The present study theoretically and empirically examines the declining domestic savings rate and the distribution of aggregate investment expenditures among different economic activities in Turkey. According to the main insights of the Keynesian thought, it is much preferable to speak of investment as being the cause of saving and this line of reasoning fits very well the economic facts today provided that a series of conditions are fulfilled. On the other hand, in open economy conditions capital inflows into emerging countries may have pernicious effects on their economic development through real effective exchange rate channel, an unpleasant situation called as the "Dutch Disease" in economic literature. In the case of Turkey, the surge in consumer credit made possible by the huge capital inflows in the last decade have played a major role in reducing the domestic savings by more than offsetting the positive contributions of economic growth.

Summary:

Bu çalışma Türkiye'de azalan iç tasarruf haddini ve toplam yatırım harcamalarının farklı sektörler arasındaki dağılımını teorik ve ampirik olarak incelemektedir. Keynezyen düşüncenin temel kavrayışına göre, yatırımları tasarrufların nedeni olarak ele almak daha doğrudur ve bu türden bir akıl yürütme bir dizi koşulun yerine getirilmesi kaydıyla günümüzün iktisadi gerçekleriyle oldukça uyum göstermektedir. Öte yandan, açık ekonomi koşullarında gelişmekte olan ülkelere dönük sermaye girişleri reel döviz kuru kanalıyla bu ülkelerin kalkınmaları üzerine olumsuz etkilere sahip olabilmektedir. Bu tatsız duruma iktisat yazınında "Hollanda Hastalığı" denilmektedir. Türkiye vakasında, büyük sermaye girişlerinin mümkün kıldığı tüketici kredilerindeki yükselme iktisadi büyümenin olumlu etkilerini fazlasıyla dengeleyerek iç tasarrufların azalmasında büyük rol oynamıştır.