Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Politika Anabilim Dalı

An analysis of China's foreign trade with augmented gravity panel data model

Genişletilmiş çekim panel veri modeli ile Çin'in dış ticaretinin analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 347293 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The rapid transition of China from a closed agricultural society to an industrial powerhouse has been associated mainly with a rapid increase in the share of China in the world trade. The basic objective of this study is to analyse the foreign trade of China with its trading partners via Extended Gravity Panel Data Model to assess whether some main economic indicators have any effect over its bilateral trade relations. These economic indicators are gross domestic product of China and its trading partners, gross domestic product per capita and free trade agreements made between China and its trading partners to increase bilateral trade. These factors are believed to have explanatory power for China?s foreign trade. They are analyzed within the framework of augmented gravity model. In addition the the bilateral trade relations? success depens on social relations such as the existence of common language. Further, the existence of a common border and the distance between the countries are also included within the model. As a result of the analysis, the main economic indicators are found to have a high importance in increasing the bilateral trade of China.On the other hand, the absence of a common language, common border and a long distance between the trading partners are found to reduce the bilateral trade between China and its trading partners.Keywords: China's Foreign Trade, Gravity Model, Panel Data Analysis

Summary:

Çin'in kapalı bir tarım toplumundan bir sanayi devine hızlı geçişi özellikle dünya ticaretinden aldığı paydaki artışa bağlı olarak gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, bazı temel ekonomik göstergelerin Çin'in ikili ticari ilişkileri üzerinde etkisini değerlendirmek için Genişletilmiş Yerçekimi Panel Veri Modeli aracılığıyla Çin'in ticaret ortakları ile arasındaki ticareti analiz etmektir. Çin'in ve ticari ortaklarının gayri safi yurtiçi hasıla değeri, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla ve Çin ile ülkeler arasında ticareti artırmaya dönük imzalanan serbest ticaret anlaşmaları gibi Çin'in ticari ilişkilerini açıklama gücüne sahip ekonomik göstergeler genişletilmiş çekim modeli çerçevesinde analiz edilmektedir. Bunun yanısıra, ikili ticari ilişkilerin başarısının sosyal ilişkilere bağlı olduğu değerlendirmesi çerçevesinde, ortak dil, ortak sınır ve ülkeler arasındaki uzaklık modele dahil edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, temel ekonomik göstergelerin ve serbest ticaret anlaşmalarının ikili ticaretin artırılması için yüksek öneme sahip olduğu, ortak bir dil ve ortak sınırın olmamasının ve iki ülke arasındaki mesafenin artmasının ikili ticareti azalttığı değerlendirmesine ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler: Çin'in Dış Ticareti, Genişletilmiş Çekim Modeli, Panel Veri Analizie