Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngilizce Öğretmenliği Bilim Dalı

An analysis of evidentiality in elt dissertation discussions by native and non-native English writers

İngilizce'yi anadil ve yabancı dil olarak konuşan yazarların doktora tezlerindeki kanıtsallık kullanımının çözümlemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 494210 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Different genres both vary with one another in the use of reliable knowledge as content and show a variety of tendencies in speaker/writer commitment to the validity of the proposition. A piece of rumor and a report based on a scientific observation, for example, consist of neither knowledge with an equally high degree of reliability nor an equally high degree of speaker/writer commitment. Genres differ in terms of the choice of formal vs. informal lexical items, the use of tense, aspect and temporal reference, evidential and epistemic markers. In this study, evidentiality is investigated in its broadest sense (Chafe, 1986) in the present study. Chafe's taxonomy (1986) revised by taking Ifantidou's (2001) suggestions has been applied to three different groups of datasets, including one group of native speakers of English and two groups of non-native speakers; those who have Turkish L1 and other languages as L1 backgrounds. These three groups of data sets are examined to investigate whether the native language of the learner would make any differences in the choice of evidential markers. The results show that the native speakers of English use evidential markers more frequently compared to the non-native authors. In addition, regarding the Native Language/Interlanguage comparison in Contrastive Interlanguage Analysis (Granger, 1996, 1998), the overall use of evidentiality reveals that the non-native authors do not show native-like features in the use of evidentiality. As for the Interlanguage/Interlanguage comparison, Turkish authors of academic texts differ in terms of the use of evidentiality from the authors with various native language backgrounds.

Summary:

Farklı türler, hem içerik olarak güvenilir bilgi kullanımında birbirlerinden farklılaşmaktadırlar, hem de önermenin doğruluğuna dair konuşmacı/yazar üstlenmesine dair çeşitli eğilimler göstermektedirler. Örneğin, söylenti ve bilimsel gözleme dayalı bir rapor, ne eşit derecede yüksek güvenli bilgi, ne de eşit derecede yüksek konuşmacı/yazar üstlenmesi içermektedirler. Resmi ve resmi olmayan sözcük seçimi, zaman, bakış ve zamansal göndermenin yanı sıra, mevcut çalışmada en geniş anlamlarıyla ele alınan Kanıtsallık ve Bilgisel Kiplik (Chafe, 1986), farklı içeriklerde farklılık yaratan kavramlardır. Bu çalışmada, akademik yazının bir örneği olarak, doktora tezleri kanıtsallık kullanımı açısından analiz edilmiştir. Biri İngilizce'nin anadil konuşuru, diğer ikisi İngilizce'nin anadil konuşuru olmayan, biri Türkçe ve diğeri farklı anadillere sahip toplamda üç farklı gruba ait veri setine, Ifantidou'dan (2001) önerilerle gözden geçirilen Chafe'in sınıflandırması (1986) uygulanmıştır. Bu üç veri seti grubu, anadilin kanıtsallık işaretleyicisi kullanımında herhangi bir farklılığa neden olup olmadığını araştırmak amacıyla incelenmiştir. Sonuçlar kısaca anadili İngilizce olanların, anadili İngilizce olmayan yazarlara kıyasla daha sık kanıtsallık belirteci kullandıklarını göstermektedir. Ek olarak, Karşılaştırmalı Aradil Analizi'ndeki Anadil/Aradil Karşılaştırması açısından (Granger, 1996, 1998) genel kanıtsallık kullanımı, anadili İngilizce olmayan yazarların anadili İngilizce olan yazarlarla, kanıtsallık kullanımı açısından, benzerlik göstermediklerini ortaya koymaktadır. Aradil/Aradil Karşılaştırması açısından, anadili İngilizce olmayan veritabanlarındaki kanıtsallık kullanımı birbirlerine benzememektedir.