Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

An analysis of female labor force participation in Turkey from a gender perspective

Türkiye'de kadınların işgücüne katılımının toplumsal cinsiyet açısından bir analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 227552 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study attempts to elaborate the reasons behind women?s strikingly low rates of labor force participation in Turkey. In a number of international rankings of gender empowerment involving over 100 countries, Turkey ranks in the bottom ten in terms of female labor force participation. Currently, as low as 19% of adult urban women in Turkey participate in the labor force. Conventional studies relying on application of econometric methods to household data have commonly pointed out women?s low levels of education as the main reason for their absence in the labor market. A number of recent field studies from a gender perspective, however, point out to sexual division of labor in the household and the related gender roles in the social and economic spheres as the primary determining factors in women?s decision of labor supply. Following these recent studies, this thesis aims to provide an analysis of the determinants of female labor force participation in Turkey from a gender perspective. A quantitative and qualitative analysis of Household Labor Force Data shows that the sexual division of labor interacting with gender roles and household livelihood concerns shape the gendered patterns of labor force participation. These determinants also exhibit substantial variation by urban versus rural location, level of education as well as through time. Keywords: female labor force participation, female labor supply, caring labor, Turkey

Summary:

Bu çalısma, Türkiye'de kadınların isgücüne katılım oranlarının çarpıcı bir sekilde düsük olmasının ardında yatan sebepleri irdelemeyi amaçlamaktadır. Uluslararası karsılastırmalarda, Türkiye 100'ü askın ülke arasında, kadın isgücüne katılım oranları bakımından sondan 10. sıradadır. Kentli kadınların %19'u gibi düsük bir oran isgücüne katılmaktadır. Alısılagelmis çalısmalar, toplulastırılmıs hane halkı verilerine uyguladıkları ekonometrik yöntemlerin sonuçlarına dayanarak, kadının isgücü piyasasında olmayısını düsük egitim seviyelerine baglamıstır. Son yıllarda yapılan, toplumsal cinsiyet bakıs açısına sahip az sayıdaki birkaç saha çalısması ise, hanede cinsiyete dayalı isbölümü ile sosyal ve ekonomik alandaki toplumsal cinsiyet rollerinin kadının isgücüne katılımında belirleyici etkenler olduguna dikkat çekmistir. Bu çalısmada, Türkiye'de kadın isgücüne katılımını belirleyen faktörler toplumsal cinsiyet bakıs açısıyla ele alınacaktır. Hanehalkı sgücü verilerinin nitel ve nicel analizi göstermektedir ki; toplumsal cinsiyet rolleriyle iç içe geçmis cinsiyete dayalı isbölümü ve hanehalkı geçim zorunlulukları, isgücüne katılımdaki cinsiyet farklılıklarını sekillendirmektedir. Belirleyici faktörler, yasanan yerin kırsal veya kentsel bölge olusuna, egitim gruplarına ve yıllara göre de degiskenlik göstermektedir. Anahtar Kelimeler: kadın isgücüne katılımı, kadın isgücü arzı, bakım emegi, Türkiye