Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bilim Dalı

An analysis of immigrant education policies in Turkey

Türkiye'nin göçmen eğitim politikası analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 594689 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Turkey has been an immigration country throughout its history but it has not developed sufficient policies for immigrants, especially for migrant education. The breaking point in terms of immigration policy began in 2011 with the massive Syrian immigration to Turkey. More than 3 million Syrians migrated to Turkey. Unfortunately, as in every period, the biggest victims of this migration movement have been children. These children, who were forced to migrate because of the civil war in their countries, are called as lost generations in the international literature. Therefore, Turkey's immigration and social rights policies should be developed in a sustainable manner according to current and expected future situations. After 2014, Turkey's policies towards immigrants have evolved from emergency response policies towards integration policies. At the center of these integration policies is education policies. The aim of this thesis is to analyze the educational status of immigrant children and youth in Turkey, the problems they encounter in education, and to provide suggestions for new solutions. It examines the migration history and public policy-making processes in Turkey, and Turkey's policies on immigrant education, especially post-2011 period.

Summary:

Türkiye, tarihi boyunca göç alan bir ülke olmuştur, ancak özellikle göçmen eğitimi için neredeyse hiçbir politika geliştirmemiştir. Türkiye için göçmen politikası açısından kırılma noktası, 2011 yılında Suriye'den Türkiye'ye gerçekleşen büyük göç hareketi ile başladı. 2011 de başlayan bu göç ile 3 milyondan fazla Suriyeli Türkiye'ye göç etti. Ne yazık ki, her dönemde olduğu gibi, bu göç hareketinin en büyük kurbanları çocuklardır. Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan bu çocuklara uluslararası literatürde kayıp nesil denmektedir. Bu nedenle, Türkiye'nin göç ve sosyal hak politikalarını mevcut ve gelecekteki beklenen durumlara göre sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. 2014'ten sonra Türkiye'nin göçmenlere yönelik politikaları, acil müdahale politikalarından entegrasyon politikalarına doğru evrilmiştir. Bu entegrasyon politikalarının merkezinde eğitim politikaları yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, göçmen çocukların ve gençlerin eğitim haklarına erişimini ve Türkiye'de karşılaştıkları sorunları analiz etmek ve yeni çözümler için öneriler sunmaktır. Çalışmada Türkiye'nin göç tarihi ve kamu politikaları yapım süreçleri, özellikle göçmen eğitimi konusundaki politikaları incelenmiş ve bunu yaparken özellikle de 2011 sonrası dönemi analiz edilmiştir.