Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilm Dalı

An analysis of innovation and R&D activities of firms in Turkish medical devices sector

Türkiye?de tıbbi cihaz sektörünün yenileşim ve AR-GE aktivitelerinin analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 277637 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to explore the challenges of Medical Devices sector in their innovative activities with the use of qualitative and quantitative methods. The specific subject of analysis is the Turkish Medical Device industry. Throughout the thesis the convergence of Medical Devices with pharmacy and its role in healthcare is mentioned in addition to the institutional regulations of the sector due to their effect on the firms innovative activities. The main focus of this thesis is the innovation in medical devices as vital components of healthcare supply with an important share in health expenditures. Even though Medical Devices are considered to be heterogeneous and classified in many other sectors such as chemicals, textiles and electronics, they have common features sufficient to be considered as a special product group and being an important part of the healthcare system, they are subject to common regulations. Sectoral Systems of Innovation approach is used to investigate Medical Devices Sector in Turkey. Medical devices sector also suffer from regulations that put cost on innovative activities, reimbursement policies that aim at cost containment, lower degrees of consumer support (in terms of user-producer relationship), high marketing costs due to the specific market they act in, in addition to the general obstacles such as scarce finance and human resources. Nonetheless, the ambiguity in entrance and allowance to reimbursement lists is also found to be a blocking factor on innovation.The studies on this aspect of the medical devices sector are limited and this thesis aims to fulfil the gap in this respect.

Summary:

Bu tez nicel ve nitel yöntemler kullanarak Tıbbi Cihaz sektörünün yenilikçi faaliyetlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu tezin ana analiz konusu tıbbi cihazlardır. Sağlık harcamalarında önemli bir payı olan ve sağlık hizmet sunucularının vazgeçilmez bir bileşeni olan tıbbi cihazların inovasyonu incelenmektedir. Tez boyunca Tıbbi cihazların ilaç ile yakınsaması ve sağlık sistemindeki yerinin yanı sıra sektörü ilgilendiren düzenlemelerin şirketlerin inovatif faaliyetlerine olan etkileri bağlamında yer verilecektir. Tıbbi cihazlar çok heterojendir ve kimya, tekstil ve elektronik gibi diğer birçok sektörde tıbbi cihaz tanımlarına uyan cihazlara rastlamak mümkündür ancak bu dağınıklığa rağmen tıbbi cihazlar sağlık hizmet sunumunun önemli bir parçasıdır ve tek bir sektör olarak ele alınacak kadar çok ortak özelliğe sahiptir. Tezin kapsamı Türkiye ile sınırlı tutulmuş ve sektörel inovasyon sistemleri çerçevesinde tıbbi cihaz sektörü incelenmiştir. Finansal sıkıntılar ve insan kaynakları gibi tüm sektöreler tarafından paylaşılan sıkınıtların yanı sıra Tıbbi cihaz sektörü, üretimin sektöre özgü yükleri, inovasyonu baskılayan düzenlemeler ve geri ödeme listelerine giriş belirsizliği gibi sektöre özgü sıkıntılar yaşamaktadır. Tıbbi cihazları bu yönüyle inceleyen çalışma sayısı çok azdır ve bu tez ile bu boşluk giderilmeye çalışılmıştır.