Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An Analysis of Martha Quest's problems of identity and self-esteem and the strategies she employs to overcome them in Doris Lessing's Martha Quest, A Proper Marriage and landlocked

Doris Lessing'in Martha Quest, A Proper Marriage ve Landlocked romanlarında Martha Quest'in kimlik ve öz güven sorunları ve bunları aşmak için kullandığı yöntemler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105116 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ANALYSIS OF MARTHA QUEST'S PROBLEMS OF IDENTITY AND SELF-ESTEEM AND THE STRATEGIES SHE EMPLOYS TO OVERCOME THEM IN DORIS LESSING'S MARTHA QUEST, A PROPER MARRIAGE AND LANDLOCKED Şanlıtürk, Gökçen M.A., Program In English Literature Supervisor: Prof. Dr. Nursel Içöz November 2001, 84 pages This thesis analyzes the problems of identity and self-esteem of the protagonist Martha Quest in Martha Quest, A Proper Marriage and Landlocked. The causes of her problems are the relationship between her parents, the relationship she has with her mother and the effects of the community she lives in. These conflicts lead her to have conflicts with men and with her daughter. Martha uses some protective strategies to overcome her conflicts and problems. The most efficient strategies are found to be dreaming, joining the communist group and Sufism. While these are analyzed the thesis will also try to answer questions such as why the author created this protagonist and what the individual's relation with the collective is. Keywords: Doris Lessing, Martha Quest, identity, self-esteem, interpersonal conflict 111

Summary:

öz DORIS LESSING'IN MARTHA QUEST, A PROPER MARRIAGE VE LANDLOCKED ROMANLARINDA MARTHA QUEST'İN KİMLİK VE ÖZ GÜVEN SORUNLARI VE BUNLARI AŞMAK İÇİN KULLANDIĞI YÖNTEMLER Şanlıtürk, Gökçen Yüksek Lisans, İngiliz Edebiyatı Programı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nursel Içöz Kasım 2001, 84 sayfa Bu çalışma Doris Lessing'in Martha Quest, A Proper Marriage ve Landlocked adlı romanlarında Martha Quest'in kimlik ve öz güven sorunlarını ve bunları aşmak için kullandığı yöntemleri incelemiştir. Sorunlarının nedenleri ebeveynlerinin arasındaki ilişki, onun annesi ile olan ilişkisi ve içinde yaşadiği toplumun etkileridir. Bu çatışmalar onun erkeklerle ve kızı ile sorunlar yaşamasına sebep olmaktadır. Martha bu sorunların ve çatışmaların üstesinden gelmek için bazı yöntemler kullanmaktadır. En etkili yöntemler hayal kurması, bir komünist guruba üye olması ve sufı felsefesidir. Bunlar incelenirken çalışmada yazar neden böyle bir ana karakter yaratmıştır ve bireyin toplum ile ilişkisi nedir gibi sorular yanıtlanmaya çalışılmıştır. Anahtar kelimeler: Doris Lessing, Martha Quest, kimlik, öz güven, kişiler arası çatışmalar IV