Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Analysis of mobile phone usage with respect to Turkish users

Türk kullanıcılarına ilişkin cep telefonu kullanımının incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116257 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ANALYSIS OF MOBILE PHONE USAGE WITH RESPECT TO TURKISH USERS Yetkin, Mehmet M. Sc, Department of Industrial Design Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Asatekin December 2001, 86 pages In this thesis, mobile phone usage in Turkey is analyzed and the factors affecting product - user relation and usability evaluation methods are overviewed in the usability context In order to analyze mobile phone usage in Turkey, two usability evaluation methods are applied. Firstly, a questionnaire survey, furthermore, a user test is conducted with a sample selection of Turkish mobile phone users. The results of both questionnaire and the user test are presented. Recommendations for new mobile phone designs are also reported. Keywords: Mobile Phone (Cellular Phone), Mobile Phone Usage in Turkey, Usability, Usability Evaluation m

Summary:

öz TÜRK KULLANICILARINA İLİŞKİN CEP TELEFONU KULLANIMININ İNCELENMESİ Yetkin, Mehmet Yüksek Lisans, Endüstri Ürünleri Tasannu Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Mehmet Asatekin Aralık 2001, 86 sayfa Bu tez çalışmasında Türkiye'deki cep telefonu kullanımı incelenmiş ve ürün - kullanıcı ilişkisini etkileyen etkenler ve kullanılabilirlik değerlendirme yöntemleri özetlenmiştir. Cep telefonu kullanımının incelenmesi için iki değerlendirme yöntemi uygulanmıştır. Öncelikle, Türk cep telefonu kullanıcılarından seçilmiş bir örneklem grubuna anket yapılmış, daha sonra, kullanıcı testi uygulanmıştır. Her iki yöntemin sonuçlan sunulmuştur. Yeni cep telefonu tasarımları için önerilerde de bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Cep Telefonu (Mobil Telefon), Türkiye'de Mobil Telefon Kullanımı, Kullanılabilirlik, Kullanılabilirlik Değerlendirmesi iv