Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

An analysis of neoliberal sociality in the particular case of bitcoin

Bitcoin örneğinde bir neoliberal toplumsallık incelemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481615 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyzes the texts of Bitcoin as a particular case for Neoliberal discourse as it is developed by Austrian School of Economics. Fundamental concepts of the Austrian School of Economics are based on individual liberty. This liberty considered to be possible only in the absence of the state in their theories. This absence defined in terms of states' non-interference to market. The texts of Bitcoin follow a similar trail of thought and conceptualize freedom on the basis of individual liberty versus state and financial institutions. By claiming to bypass the intermediary institutions which are 'hampering' free-market, the texts of Bitcoin argue to overcome the control of the authorities. The main problematic of this thesis is to discuss how the market relations in Neoliberal discourse reduce the notion of freedom to financial freedom produced by market laws. Texts of Bitcoin claim to bypass authority of the state and intermediary institutions with the logic of free-market and the technology they propose. By discussing their main problematization and their claims this thesis aims to show what kind of governance Bitcoin aims to bring with the logic of pure market relations.

Summary:

Bu tez Bitcoin metinlerini, Avusturya Ekonomi Okulu tarafından geliştirilen Neoliberal söylem için bir örnek olarak analiz etmektedir. Avusturya Ekonomik Okulu'nun temel kavramları bireysel özgürlük üzerine kurulmuştur. Bu teorilerde özgürlüğün devletin yokluğunda mümkün olduğu nitelendirilmiştir. Bu yokluk devletin piyasaya müdahale etmeyişi üzerinden tanımlanmıştır. Bitcoin üzerine yazılan metinler benzeri bir düşünce izi takip etmektedir ve özgürlüğü bireysel özgürlük – devlet ve finansal kuruluşlar karşıtlığında kavramlaştırmaktadır. Bitcoin metinleri piyasanın etkinliğini düşüren bu aracı kurumları devre dışı bıraktığını iddia ederek otoritelerin kontrolünü aştığını ileri sürmektedir. Bu tezin ana sorunsalı, piyasa ilişkilerinin Neoliberal söylemde özgürlük kavramını piyasa kanunları tarafından üretilen bir finansal özgürlüğe nasıl indirgediğini tartışmaktır. Bitcoin metinleri, devlet ve finansal kuruluşların otoritelerinin kontrolünü serbest piyasa mantığı ve öne sürdükleri teknoloji ile aştıklarını iddia etmektedir. Bu tezin amacı bu metinlerdeki sorunsalları ve iddiaları tartışarak, Bitcoin'in serbest piyasa mantığına dayanan 'saf' piyasa ilişkileri ile ne tür bir yönetimsellik anlayışı getirmeye çalıştığını tartışmaktır.