Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Yer Sistem Bilimi Anabilim Dalı / Yer Sistem Bilimi Bilim Dalı

An analysis of selected cases of environmental movements in Turkey through an ecofeminist approach

Türkiye'deki çevre hareketlerinden seçilmiş örneklerin ekofeminist yaklaşım ile analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 442192 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main aim of this study is to understand how women activists make room for themselves in environmental movements and what their discourse, concerns and motivations are in environmental problems Turkey. The main research problem of this thesis is whether there is a space for women in environmental movements in Turkey and how women position themselves in environmental movements in Turkey. In Turkey, how women activists frame their concerns to create collective identity, which repertoire and discourse they use to defend natural environment and to express their demands are questioned. Moreover, their motivations for mobilization to raise environmental concerns against top-down neo-liberal economic policies and energy investments of Turkish government are also analyzed. Women's motivations to participate in environmental movement are different in urban and rural areas. While women try to defend lifestyles in urban, they fight for their living spaces against environmental destruction. This study tries to find out how participations and initiatives of women in environmental issues affect struggle for defending nature despite the aggressive attitude of Turkish government related to environmental protection and sustainability. In this thesis, woman-nature relations and women's participation in environmental issues are analyzed with ecofeminist perspective. It is significant to analyze environmental movements in Turkey through gender lenses to understand the impacts of leadership of women environmental movements. As in many other societies in the world, women have close relations with nature also in Turkey. In addition, they play crucial role in green consumerism and sustainability. While some movements do not emerge feminist motivations, women emphasize women-nature relations when they express their concerns about environmental degradation. Although it is difficult to claim there is an ecofeminist movement in Turkey, there is a space for women that can make their voices heard in environmental issues in Turkey. If there is no enough space, they seem to prepare to create this space for their struggle for environmental conservation. So, as being woman, their struggle for environment is valuable.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de kadınların çevre hareketlerinde kendilerine nasıl yer açtıkları, çevre sorunlarına karşı nasıl bir söylem geliştirdikleri ve nasıl bir motivasyon ile çevre hareketlerine yön verdiklerini anlamak ve açıklamaktır. Bu tezin öncelikli araştırma problemi, Türkiye'de çevre hareketinde kadınlara yeri ve kadınların çevre hareketinde oluşturdukları çerçevedir. Türkiye'de kadın aktivistlerin çevre hareketlerinde kolektif kimlikleri nasıl oluşturduklarını, hangi repertuar ve söylemleri kullanarak çevreyi korumaya çalıştıklarını ve isteklerini hangi yöntemlerle ifade ettiklerini sorgulamıştır. Buna ek olarak Türkiye'de hükümetin tepeden inmeci neo-liberal ekonomik politikaları ve enerji yatırımlarına karşı kadınların çevre ile ilgili ortaya çıkan problemlerde karşı bir direniş sergilerken sahip oldukları motivasyonları analiz edilmiştir. Kadınların çevre hareketlerine katılımındaki motivasyonları kırsal ve şehir alanlarda farklılık göstermektedir. Çevresel yıkıma karşı şehirde kadın yaşam biçimlerini korumaya çalışırken, kırsalda yaşam alanları için mücadele etmektedirler. Bu çalışma, doğayı savunma mücadelesinde çevre koruma ve sürdürülebilirlik konusunda kadınların aktif katılımının ve öncülüğünün hükümetin agresif politika ve tutumuna karşı nasıl bir duruş sergilediğini anlamaya çalışır. Bu tezde doğa ve kadın ilişkisi ve kadının çevre ile ilgili konulara katılımı ekofeminist bakış açısı ile analiz edilmiştir. Çevre hareketlerini toplumsal cinsiyet açısından analiz etmek kadının çevre hareketlerindeki etkisini anlamak için önemlidir. Dünyada diğer bir çok toplumda olduğu gibi Türkiye'de de kadınların doğa ile yakın ilişkileri vardır. Bunun yanında kadınlar yeşil tüketim ve sürdürülebilirlik için önemli bir rol oynamaktadırlar. Türkiye'de bir çok çevre hareketleri feminist motivasyonlarla ortaya çıkmasa da kadınlar çevre problemleri ile ilgili endişelerini dile getirirken doğa ve kadın ilişkisini vurgular. Türkiye'de ekofeminist hareketin var olduğunu iddia etmek şu an için zor olsa da kadınların çevre konusunda seslerini duyurmak için alanları vardır. Yeterli alan yoksa bile kadınlar çevreyi koruma konusunda alan yaratmak için hazır görünmektedirler. Kadın olarak çevre için mücadeleleri değerlidir.