Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü

An analysis of the actorness of the European Union in the World Trade Organization

Avrupa Birliği'nin Dünya Ticaret Örgütü'ndeki aktörlüğünün bir analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147627 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyzes the European Union as an international actor in the context of World Trade Organisation. This thesis discusses the interaction between the EU and the WTO from several important dimensions. This thesis also examines different theoretical perspectives about concepts of actors and actorness, the evolution of trade policy of the EU, and the history of world multilateral trade system as well. Keywords: European Union (EU), World Trade Organisation (WTO), Banana Wars. IV

Summary:

Bu çalışma, Avrupa Birliği'ni, Dünya Ticaret Örgütü kontekstinde bir uluslararası aktör olarak incelemektedir. Bu tez, AB ile DTÖ arasındaki etkileşimi birkaç önemli boyutta tartışmaktadır. Bu tez ayrıca, aktör ve aktörlük kavramlarıyla ilgili farklı teorik yaklaşımları, AB'nin ticaret politikasının evrimini ve Dünya çok taraflı ticaret sisteminin tarihini de incelemektedir. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği (AB), Dünya ticaret Örgütü (DTÖ), Muz Savaşları.