Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An Analysis of the analogies between Iris Murdoch's The Black Prince and Shakespeare's Hamlet

Iris Murdoch'un The Black Prince romanı ile Shakespeare'in Hamlet'i arasındaki benzerliklerin çözümlemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104771 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ANALYSIS OF THE ANALOGIES BETWEEN IRIS MURDOCH'S THE BLACK PRINCE AND SHAKESPEARE'S HAMLET Tankut, Pınar M.A., Program in English Literature Supervisor: Prof. Dr. Nursel İçöz November 2001, 66 pages This thesis is a study of the analogies between Iris Murdoch's novel The Black Prince and Shakespeare's play Hamlet. The main argument is that as Iris Murdoch regards Shakespeare as the great artist, her fiction has inevitably been influenced by Shakespeare's work and the echoes of Hamlet - Prince of Denmark can be traced in her novel The Black Prince, making the two works analogous with each other. The Shakespearean influence on Murdoch is explained in the light of an explanation of Murdoch's moral philosophy and her concept of the term "Great Art." The strong affinities between the two works, moreover, stand as evidence of the place of Shakespeare in Murdoch's philosophy and fiction. Key Words: Murdoch, moral philosophy, The Black Prince, Hamlet, analogies. in

Summary:

oz IRIS MURDOCH'UN THE BLACK PRINCE ROMANI İLE SHAKESPEARE'İN HAMLET! ARASINDAKİ BENZERLİKLERİN ÇÖZÜMLEMESİ Tankut, Pınar Yüksek Lisans, İngiliz Edebiyatı Programı Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Nursel İçöz Kasım 2001, 66 sayfa Bu tez iris Murdoch'm The Black Prince romanı ile Shakespeare 'in Hamlet oyunu arasındaki benzerlikler üzerine bir çalışmadır. Iris Murdoch Shakespeare'i "iyi" sanatçı kavramının kusursuz bir örneği olarak görmekte ve bu nedenle yazımnda yoğun olarak Shakespeare 'in etkilerine rastlanmaktadır. The Black Prince adlı romanı Hamlet' 'ten izler taşımakta ve bu izler her iki eser arasında analojik olarak tanımlanabilecek bir bağ oluşturmaktadır. Shakespeare 'in Murdoch'ın eserleri üzerindeki etkileri onun ahlak felsefesi ve "gerçek sanat" kavramının ışığında açıklanmaktadır. Sözkonusu iki eser arasındaki paralellikler, Murdoch'ın felsefesi ve yazınında Shakespeare 'in önemli rolünün birer kanıtı niteliği taşımaktadır. Anahtar Sözcükler: Murdoch, ahlak felsefesi, The Black Prince, Hamlet, benzerlikler. iv