Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı

An analysis of the effects of urban migration on intergenerational gender roles of alevi women in the case of dişlik village

Dışlık köyü örneğinde kırsal göçün alevi kadınlarının nesiller arası toplumsal cinsiyet rollerine etkilerinin analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 593829 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study is to examine the changes caused by urban migration on the intergenerational gender roles of Alevi women with a focus on their marriage, care-giving, participation in the labour force and educational practices. Both Alevi socio-religious structure and intra-group relations of the Alevis has started to change with their migration from rural to urban. Urban space, in this sense, sets the stage for these changes to be observed. Alevi women are able to participate in the 'public sphere' when once it was limited to an isolated village community. The combination of both factors of being an Alevi, and a woman has affected the urbanization experiences of Alevi women throughout the generations. This research aims to shed light on the experiences of Alevi women in the urban migration process and to draw a chronological map by focusing on five different families and three generations of women from a single Alevi village community.Another important aim of this study is to give these women the opportunity to tell their stories while examining the changes and continuities in those women's intergenerational gender roles. Knowledge production through the experiences of these women is an essential aspect of this feminist study. Their own experience of being an 'Alevi woman' will be under the spotlight whilst attempting to understand the socio-economic changes in Turkey starting from the 1950s.

Summary:

Bu çalışmanın amacı kente göç sebebiyle Alevi kadınların kuşaklar arası toplumsal cinsiyet rollerinde oluşan değişimleri onların evlilik, bakım sağlama, emek gücüne katılım ve eğitim pratiklerine odaklanarak incelemektir. Köyden kente göçle birlikte; hem Alevi sosyo-dinsel yapısı hem de Alevilerin topluluk içi ilişkileri değişmiştir. Bu anlamda, kentsel alan bu değişimlerin gözlemleneceği sahneyi oluşturmaktadır. Alevi kadınları, bir zamanlar kapalı bir köy topluluğuyla sınırlı olan, 'kamusal alan'a katılabilir duruma gelmeye başlamıştır. Hem Alevi olma hem de kadın olma faktörlerinin birleşimi, Alevi kadınlarının kuşaklar boyunca kentleşme deneyimlerini etkilemiştir. Bu araştırma Alevi kadınlarının kentsel göç sürecindeki deneyimlerine ışık tutmayı ve tek bir Alevi köy topluluğundan beş farklı aileye ve onların üç kuşak kadınına odaklanarak zamansal bir harita çizmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmanın bir başka önemli amacı ise bu kadınların kuşaklar arası toplumsal cinsiyet rollerindeki değişimleri ve devamlılıkları incelerken onların kendi hikayelerini anlatmalarına olanak sağlamaktır. Kadınların deneyimlerinden bilginin üretilmesi bu feminist çalışmanın temel bir özelliğidir. Türkiye'de 1950'lerden itibaren başlayan sosyo-ekonomik değişimler anlaşılmaya kalkışılırken bu kadınların kendi 'Alevi kadını' olma deneyimleri ortaya konulacaktır.