Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı

An analysis of the performance of investment companies: Evidence from the İstanbul Stock Exchange

Yatırım şirketlerinin performans analizi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası?ndan bulgular

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 263076 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this master?s thesis is to evaluate the performance of investment companies, namely Real Estate Investment Trusts (REITs) and Closed-End Funds (CEFs) in Turkey. In this study, three different models are used to evaluate the risk adjusted performances of Turkish investment companies. These models are: 1) the single-factor CAPM; 2) the Fama-French three-factor model; and 3) the Carhart?s four factor model.The results of this study indicate that for the sample period from January 1997 to December 2009, Turkish REITs and Turkish CEFs neither overperform nor underperform the overall market. Intercepts in almost all models are statistically significantly not different from zero, implying that both REITs and CEFs are earning their expected returns. The results are robust to different models used in this study. Among employed models, the Fama-French three-factor model is the best in explaining the returns on both REITs and CEFs. In general, coefficients of the size and the book-to-market equity risk factors are significant and positive. The explanatory power of the regressions does not improve with the Carhart?s four-factor model, since momentum factors have statistically insignificant coefficients in all regressions.Findings of this study have an important implication for the efficiency of the Istanbul Stock Exchange. The inability of professional money managers to beat the overall market could be taken as an evidence in favor of the ISE being either semi-strong or strong form efficient. On the other hand, lack of skills on the part of Turkish fund managers might be another explanation for their inability to surpass the performance of the overall market.

Summary:

Bu yüksek lisans tezinin amacı Türkiye'deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının (MKYO) performansını değerlendirmektir. Bu çalışmada Türk yatırım şirketlerinin riske göre düzeltilmiş performansı üç değişik model kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu üç model: 1) Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM); 2) Fama-French üç faktör modeli, ve 3) Carhart dört faktör modelidir.Yapılan analizler, Ocak 1997 - Aralık 2009 dönemi için Türk GYO ve MKYO'larının ne olağan dışı pozitif ne de olağan dışı negatif getiri elde edemedikleri göstermektedir. Neredeyse tüm Jensen alfa katsayılarının (kesişimler) istatistiksel olarak sıfırdan farklı olmaması, hem GYO hem de MKYO'ların beklenen getiriyi kazandıklarını ifade etmektedir. Çalışma sonuçları kullanılan farklı varlık fiyatlandırma modeline göre değişmemektedir. Kullanılan modeller arasında Fama-French üç faktör modeli, hem GYO hem de MKYO'ların getirilerini açıklanma konusunda en yüksek güce sahip olan modeldir. Genel olarak, şirket büyüklüğü ve defter değeri/piyasa değeri oranı risk faktörleri istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif katsayıya sahiptirler. Momentum faktörünün katsayısı tüm regresyonlarda istatistiksel olarak sıfırdan farklı olmadığı için, Carhart dört faktör modeli ile regresyonların açıklayıcı gücü artmamaktadır.Bu çalışmanın bulguları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) etkinliğine dair önemli bir takım çıkarımlara işaret etmektedir. Profesyonel portföy yöneticilerinin genel piyasaya göre üstün performans sergileyememeleri İMKB'nin yarı güçlü veya güçlü formda etkin olduğu anlamına gelebilir. Bununla birlikte, Türk fon yöneticilerinin genel piyasadan üstün performans gösterememiş olmamalarının bir diğer açıklaması da fon yöneticilerinin yönetim becerileri eksikliği olabilir.