Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Çalışmaları Anabilim Dalı

An analysis of the rise of SYRIZA in the context of crisis of neoliberalism

Neoliberalizmin krizi bağlamında SYRIZA'nın yükselişinin analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481678 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyzes the rise of Greek radical left party, SYRIZA within the context of the 2008 economic crisis and the subsequent Eurozone crisis. The rise of SYRIZA will be discussed in relation with the atmosphere that arose in Greece specifically after the country's emergent debt crisis and the following harsh austerity measures. In the process, the social movements as a reaction to such strict measures became widespread all across the country. SYRIZA was able to establish ties with these movements and able to become the main parliamentary force that support these movements actively. In this respect, it will be argued that the party's main strength became its active participation and support of the social movements. The crisis of neoliberalism and Eurozone crisis provide the general framework of the analysis. Historical evaluation of the party and the country's political atmosphere along with a political and economic background will also be referred in the scope of the thesis.

Summary:

Bu tez, Yunan radikal sol partisi SYRIZA'nın yükselişini 2008 ekonomik krizi ve onu izleyen Eurozone krizi bağlamında analiz etmektedir. SYRIZA'nın yükselişi özellikle Yunanistan'ın borç krizi ve onu izleyen sert kemer sıkma önlemleri gölgesinde oluşan atmosfer ile ilişkili olarak tartışılacaktır. Bu süreçte katı kemer sıkma politikalarına tepki olarak sosyal hareketler ülke genelinde yaygınlaşmıştır. SYRIZA bu hareketlerle bağ kurabilmeyi başarmış ve bu hareketleri aktif bir şekilde destekleyen ana parlamenter güç olmuştur. Bu bağlamda, SYRIZA'nın asıl gücünü sosyal hareketlere aktif katılımı ve desteğinden aldığı tartışılmaktadır. Neoliberalizmin krizi ve Avro Bölgesi krizi bu analize genel bir çerçeve sağlamıştır. Partinin tarihsel gelişimine, ülkedeki politik atmosfere ve ülkenin politik ve ekonomik arka planına da ayrıca değinilecektir.