Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Çalışmaları Bölümü

An analysis of the Romanian public affairs management within the EU accession process

Romanya'nın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde kamusal ilişkilerin idare araçlarının kullanılmasına dair bir analiz

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 205013 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyzes the lobbying process taking place within the comitologycommittees of the European Union responsible with the the implementationprocess of the employment policy. It presents a critical view on the EU decision-making and implementation processes by studing the way these could beinfluenced by using public affairs management instruments. The European Unionaccession negotiations of the Romanian case is taken as a case study to exemplifyon the professionalism of a lobby group in formation and assess the chances that anew member state has in order to effectively influence the policy formulation andimplementation process at the European level.Keywords: European Union, Comitology, Lobbying, Romania

Summary:

Bu tez, Avrupa Birliği'nde istihdam politikasının uygulanmasından sorumlu olanKomitoloji Komitelerinde görülen lobicilik sürecini analiz etmektedir. AB kararalma ve uygulama süreçlerine yönelik kritik bir bakış açısı ortaya koyan bu tez,kamusal ilişkilerin idare araçlarının kullanılarak karar alma ve uygulamasüreçlerine nasıl nüfuz edildiğini incelemiştir. Bu bağlamda, oluşum aşamasındakibir lobi grubunun profesyonelliğini örneklemek ve AB'ye yeni üye olan birdevletin Avrupa düzeyinde politika yapımı ve uygulanması sürecine etkin olaraknüfuz etmesini sağlayan fırsatları değerlendirmek amacıyla, Romanya'nın AvrupaBirliği'ne üyelik müzakereleri örnek çalışma olarak alınmıştır.Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Komiteler, Lobicilik, Romanya