Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

An analysis of the social and solidarity economy and Post WW II development theories

Sosyal ve dayanışma ekonomisi ile İkinci Dünya Savaşı sonrası kalkınma teorilerinin analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 594453 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis seeks to analyze the relationship between social and solidarity economy and post-World War II development thinking. Social and solidarity economy is a notion which is highly contested. Different actors define it in different ways and consequently propose different policies. Development thinking emerged in the post-WW II era to eliminate poverty and inequality among people and countries. Social and solidarity economy can be matched with human development and sustainable development in the mentioned development theories. In order to analyze this, I compared the general principles and looked at the missions they assigned to various actors during the development process. Moreover, the social and solidarity economy includes both social and economic dimensions unlike other economic systems. While its social dimension brings it closer to human development, its environmental sensitivity makes it possible to relate it to sustainable development. Therefore, I argue that there is a closeness between the social and solidarity economy and sustainable and human development paradigms.

Summary:

Bu tez sosyal ve dayanışma ekonomisi ile İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ortaya çıkan kalkınma teorilerinin ilişkisini analiz etmeyi amaçlar. Sosyal ve dayanışma ekonomisi tartışmaya çok açık bir kavramdır. Farklı aktörler bu kavramı kendi açılarından tanımlar ve dolayısıyla ona göre politikalar önerir. Kalkınma düşüncesi 2. Dünya Savaşı sonrasında ülkeler ve insanlar arasındaki eşitsizliği ve yoksulluğu yok etmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Sosyal ve dayanışma ekonomisi bahsedilen kalkınma teorilerinin içinde en çok insani kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma ile eşleştirilebilir. Bunu analiz edebilmek için genel prensiplerini karşılaştırılmış ve kalkınma sürecinde çeşitli aktörlere yükledikleri misyonlara bakılmıştır. Sosyal ve dayanışma ekonomisi diğer ekonomik sitemlerden farklı olarak hem sosyal hem de ekonomik boyutlar içermektedir. Sosyal boyutu onu insani kalkınmaya yaklaştırırken, aynı zamanda çevreye duyarlı oluşu sürdürülebilir kalkınmayla ilişkilendirilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, bu tezde sosyal ve dayanışma ekonomisi ile sürdürülebilir ve insani kalkınma paradigmaları arasında bir yakınlık olduğunu savunulmaktadır.