Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı / Mühendislik Yönetimi Bilim Dalı

An application of aircraft maintenance system development by lean thinking

Uçak bakım sisteminin yalın düşünce ile geliştirilmesi ve uygulanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223364 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this thesis is to describe how lean thinking principles were used by aaviation company to increase productivity and reduce waste. Existed aircraftmaintenance system evaluated, new processes proposed and a new maintenanceplanning tool presented as a sample of lean thinking. Many of the recommendedfunction and process improvements are at least partially dependent on a substantialimprovement in the IT support. This inevitably means that there is a requirement toaccomplish extensive software upgrades to the current system or for the replacement ofthe current system with a new generation fully integrated system. Finally, this researchhas shown that the level of appropriate factors has an effect on the planningperformance. It is possible to decrease turn around time of line maintenance planning85% by lean thinking. If this remedy combined with other departmental improvements,it will enable them to switch their opportunity cost to profit and better meets theirdemands.Keywords: Lean Thinking, Aircraft Maintenance Planning, MRO

Summary:

Bu tezin amacı, yalın düşünce prensiplerinin bir havayolu şirketinde verimliliğinartmasına ve gereksiz iş süreçlerinin azaltılmasına nasıl katkıda bulunduğunuaçıklamaktır. Uygulamada, varolan uçak bakım sistemi değerlendirilmiş, yeni proseslerönerilmiş ve yalın düşünce örneği olarak da yeni bir bakım planlama aracıgeliştirilmiştir. Önerilen proseslerinin çoğunun gelişmesi bilgi teknolojilerindekiiyileştirmelere bağlıdır. Tavsiye edilen gelişim süreçlerinin tam olarak etkili olabilmesiiçin ya var olan bilgi sisteminin geliştirilerek güncellenmesi ya da bu sistemin tamamenyeni bir sistemle değiştirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, bu çalışma planlamaperformansını etkileyen bir çok faktör olduğunu göstermiştir. Yalın düşünce felsefesiylehat bakım planlama zamanı %85 düşürülmüştür. Bu yeni yaklaşım diğerdepartmanların katkısıyla desteklendiği takdirde organizasyonların fırsat maliyetlerinikara dönüştürerek sektörde daha güçlü bir oyuncu olmaları mümkündür.Anahtar Kelimeler: Yalın Yönetim, Uçak Bakım Planlama, MRO