Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

An application of inpainting-based still image reanimation

Sayısal rötuş tabanlı bir tablo canlandırma uygulaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 474885 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A single-input system that converts still paintings into short video sequences is developed. The system is composed of four separate blocks that are Digital Matting, Inpainting, Motion Modelling \& Synthesis and Rendering Blocks. The input image is partitioned into object-background layers in Digital Matting Block. Inpainting Block is used to cover the holes in the background after object removal. Motion Modelling \& Synthesis Block is responsible for creating an artificial motion field for the object layers and finally, in the Rendering Block, the layers are merged again to create the frames of the video. Within the scope of this thesis, the performance analysis of all are realized. Besides, a detailed analysis and experimentation is done on image inpainting techniques and their performance in the image-to-video converter system is discussed.

Summary:

Sabit görüntüleri video dizilerine çeviren tek girdili bir sistem geliştirilmiştir. Sistem Sayısal Tabakalama, Sayısal Rötuş, Hareket Modelleme \& Sentezleme ve Görsel Kaplama olmak üzere 4 ayrı bloktan oluşmaktadır. Girdi imgesi Sayısal Tabakalama Bloğu'nda obje ve arkaplan olmak üzere tabakalara ayrılır. Sayısal Rotüş Bloğu objelerin görüntüden çıkarılmasından dolayı oluşan boşlukların doldurulmasında kullanılır. Hareket Modelleme \& Sentezleme Bloğu obje tabakaları için yapay hareket sentezlemekten sorumludur ve son olarak Görsel Kaplama Bloğu'nda tabakalar tekrar bir araya getirilererek video dizisinin kareleri elde edilir. Bu karelerin zaman ekseninde sıralanasıyla video dizisi oluşur. Bu tez kapsamında, herbir bloğun performans analizi yapılmıştır. Buna ek olarak, sayısal rötuş teknikleri detaylı bir inceleme sunulmuş, inceleme deneylerle desteklenmiş ve sabit görüntüleri video dizilerine dönüştüren bu sistemdeki performası değerlendirilmiştir.