Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Bilişim Enstitüsü / Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Anabilim Dalı

An application of web gis

Web tabanlı bir coğrafi bilgi sistemi uygulaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 371579 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study covers basic GIS knowledge and contemporary web software technologies and a web application. This basic web application is design to store graphic and non- graphic data and show this data over a common web browser. In the documentation first geographic information system basics and descriptions are given. After GIS knowledge is given, contemprorary internet technologies are explained widely. Next section focuses on the web application and software frameworks. ArcGIS Server installation and configuration are described closely. In the application section, software design and database desing are mentioned. In this section also some C# and SQL useful code samples which are used in the application can be found. The last section consists of conclusion and experiences which is gained from this work.

Summary:

Bu çalışma temel CBS bilgilerini, çağdaş web teknolojilerini ve bir web CBS uygulumasını kapsamaktadır. Çalışmada oluşturulan web uygulaması grafik ve grafik olmayan verileri saklamak ve gösterimini sıradan bir web tarayıcı üzerinden yapmak için tasarlanmıştır. Ġlk olarak coğrafi bilgi sistemlerinin temelleri ve tanımları verilmiş, arkasından da çağdaş web teknolojileri geniş bir şekilde anlatılmıştır. Çalışmadaki uygulama bölümünde ise ArcGIS Sunucu'sunun kurulumu ayarlanması üzerinde durulmuştur. Ayırca bu bölümde veri tabanının ve yazılımın nasıl tasarlandığı ve yazılımın nasıl geliştirildiği anlatılmıştır. Yine bu bölümde yararlı C# ve SQL kod örnekleri de bulunmaktadır. Son bölümde ise çalışmadan elde edilen sonuçlar ve çıkarılan tecrübeler anlatılmıştır, benzer çalışmalar yapacak kişilere öneriler sunulmuştur.