Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Application on software fault tolerance using certification of computational results technique

Bir yazılım hata tolere etme yöntemi olan hesaplanmış sonuçların onaylanmasının uygulamaları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93395 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz BİR YAZILIM HATA TOLERE ETME YÖNTEMİ OLAN HESAPLANMIŞ SONUÇLARIN ONAYLANMASININ UYGULAMALARI GÜL, Abdullah Latif Yüksek Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Hasan GÜRAN Şubat 2000, 109 sayfa Bu çalışmada, yeni ve güçlü bir yöntem olan "Hesaplanmış Sonuçların Onaylanması" bir yazılım hata tolere etme tekniği olarak uygulanmıştır. Bu teknik iki uygulama kısmından meydana gelmektedir. Birinci uygulama çalıştırıldıktan sonra iz denilen bazı yararlı bilgileri ardına bırakmaktadır. İkinci uygulamanın çalıştırılması esnasında bu iz denilen yararlı bilgiler kullanılarak ilk uygulamanın ürettiği sonucun doğruluğu onaylanmaktadır. Butekniğin yararlı özelliği ya doğru sonucu bırakması ya da hatalı sonucun oluşturulduğunu belirten bir hata işareti belirtmesidir. Bu çalışmada, Hesaplanmış Sonuçların Onaylanması tekniği Convex Hull, Matrisin tersinin alınması ve Hızlı Fourier Transformasyonu problemleri üzerinde uygulanmıştır. Bu tekniğin avantajları ve dezavantajları açık bir şekilde sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Yazılım Hata Tolere Etme, Onaylama İzleri, N- Versiyon Programlama Tekniği, Geri Alma Blokları Tekniği vı

Summary:

ABSTRACT AN APPLICATION ON SOFTWARE FAULT TOLERANCE USING CERTIFICATION OF COMPUTATIONAL RESULTS TECHNIQUE GÜL, Abdullah Latif MSc. Department of Electrical and Electronic Engineering Supervisor : Prof. Dr. Hasan GÜRAN February 2000, 109 pages In this study a conceptually novel and powerful technique called "Certification of Computational Results" is implemented for software fault tolerance. This technique consists of two executions. The first execution leaves behind some useful information called trails. The second execution uses these trails for the certification of the correctness of the result. The useful property of this technique is that it either gives the correct result or an error sign is indicated. This technique is applicable for the detection of software design errors and transient faults. It is mainly useful for avoiding the propagation of faults. in ÎC YÜKSEKÖ?RETİM KURULfcCertification of Computational Results technique is applied to Convex Hull, Matrix Inversion and Fast Fourier Transform problems in this study. The advantages and disadvantages of this technique are clearly presented. Keywords: Software Fault Tolerance, Certification Trails, N- Version Programming, Recovery Blocks. IV