Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

An appraisal of structural glass wall systems with emphasis on spider fitting details

Strüktürel cam cephe sistemlerinin değerlendirilmesi ve bağlantı elemanları detaylarının incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143300 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The technological and innovational developments in steel and glass industries has enabled designers to create completely transparent facades. Building facade articulations designed to attain maximum transparency, have thus been executed with the contribution of elegant steel supporting systems, having heavy load bearing capacities, by minimizing the dimensions of structural systems. The aim of this study was to define, analyze and evaluate the accumulated knowledge on structural glass wall systems in general, with particular emphasis on those that may be denoted as 'spider' glass fitting elements for potential applications, to formulate a design guide for professional designers. Hence, the primary elements of the system; the support structure, glass, glass connection joints and the other secondary elements have been evaluated within the architectural context. In the second part of the study, glass connection fitting elements were examined. Additionally the products developed by the manufacturing firms and commonly used in various projects were evaluated. Thereafter, whole document, data, photos of the spider fittings were combined in a spider fitting selection table, prepared and created by the author, which describes the types of spider fittings in detail. Finally, technical adequacy, experience, level of organization and workmanship within the context of Turkey, to evaluate the level of knowledge, were studied. In this regard, the glass wall facade of the Akman Condomunium Business Center-Medicorium building, constructed with local materials and local manufacturing companies, was examined and compared with the Boeing Headquarters building in USA, which was constructed with a similair glass wall facade system. Keywords: Transparent Glass Facade, Point Supported Glass Pane, Steel Supporting Structure, Transparency, Spider-Joint Fitting

Summary:

Çelik taşıyıcı ve cam sektöründeki teknolojik ve endüstriyel gelişmeler, saydam cephe giydirme sistemi tasarımlarına yeni bir anlayış getirmiştir. Yüksek dayanımlı çelik gergi ve çelik makas sistemleri, taşıyıcı eleman ebatlarını minimuma indirmiş ve maksimum şeffaflık amacı güden cephe tasarımlarına olanak vermiştir. Bu bağlamda geliştirilen strüktürel cam cephe sistemleri, son yıllarda şekillenen modern mimari üslûbun bir parçası olarak, bina cepheleri, bina ortak mekanları ve bina ana sirkülasyon mekanlarına, mimari proje gereği maksimum şeffaflık ve ışık kullanımı gayesi ile sıkça kullanılan bir cephe giydirme sistemi olmuştur. Bu çalışma, strüktürel cam cephe sistemleri ve bağlantı elemanlarının, potansiyel proje ve uygulama olanakları göz önünde bulundurularak, temel mimari tasarım, strüktürel özellik ve uygulama kriterleri çerçevesinde, tasarımcılara sistemi tanımlayan ve sorgulayan bir kaynak olması amacıyla, analiz edilmesini ve değerlendirilmesini kapsar. Bu kapsamda sistemi oluşturan ana öğeler; taşıyıcı sistemler, cam ve cam bağlantı elamanları ile sistemi tamamlayan ikincil öğelerin temel mimari ve mühendislik özelllikleri, tasarım prensipleri vurgulanmıştır. Bir sonraki bölümde, sistemin önemli bir parçası olan, bağlantı elemanları detaylı olarak incelenmiş. Üretici firmalar tarafından kullanılan ve geliştirilen bağlantı elemanları; yük kapasiteleri, şekil ve malzeme kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş. Elde edilen bu veriler, yazar tarafından biraraya getirilerek örümcek cam bağlantı elemanı, seçim tablosu oluşturulmuştur. Son olarak, tanımlanan sistemi sınamak ve Türkiye'de strüktürel cam cephe sistemleri ile ilgili bulunulan durumu değerlendirmek için, yerli malzeme ve yerli üretici firmalar tarafından yapılmış olan Akman Kondomunium iş Merkezi, Medicorium Binası'nın strüktürel cam cephe uygulaması detaylı olarak incelenmiş ve benzer sistemle yurt dışında yapılmış olan Boeing Ana Yönetim Binası'nın cephe sistemi karşılaştırılmıştır. Anahtar kelimeler: Saydam Cam Cephe, Noktasal Destekli Cam Yüzey, Çelik Taşıyıcı Sistem, Saydamlık, Örümcek Bağlantı Elemanı