Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

An approach for determining process economy parameters of multivariate loss functions

Çok değişkenli kayıp fonksiyonlarının süreç ekonomisi parametrelerinin belirlenmesi için bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 442303 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study is to provide an effective method for determining parameters of multivariate loss functions, which are related with process economics. The loss functions are widely used in product and process design and other quality engineering applications. Although there are several studies about different types of loss functions, there is a lack of studies on determining cost matrix parameters of these functions. For this purpose, we propose a method based on multi-objective decision making tools. We illustrate use of the method on two example problems, and discuss their results.

Summary:

Bu tez çalışmasının amacı çok değişkenli kayıp fonksiyonlarının süreç ekonomisi parametrelerinin belirlenmesi konusunda bir etkili bir yöntem sağlamaktır. Kayıp fonksiyonları ürün ve süreç tasarımı ve diğer kalite mühendisliği uygulamalarında sıkça kullanılmaktadır. Literatürde farklı çok değişkenli kayıp fonksiyonları hakkında bir çok çalışma olduğu halde bu fonksiyonların maliyet matrisi parametrelerinin belirlenmesi konusunda yeterli bir çalışma bulunmamaktadır. Önerdiğimiz method bu parametrelerin belirlenmesi için çok amaçlı karar verme araçlarını kullanmaktadır. Önerilen methot iki örnek problem üzerinde açıklanmış ve sonuçları incelenmiştir.