Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

An approach for generating natural language specifications by utilizing business process models

İş süreci modellerini kullanarak doğal dilde belirtim üretme için bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291688 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Business process modeling is utilized by organizations for defining and reengineering their business processes. On the other hand, software requirements analysis activities are performed for determining the system boundaries, specifying software requirements using system requirements and resolving conflicts between requirements. From this point of view, these two activities are considered in different disciplines. An organization requiring its business processes to be defined and supported with information systems would benefit from performing business process modeling and requirements analysis concurrently.In this study, an approach enabling concurrent execution of business process modeling and requirements analysis is developed. The approach includes two business process modeling notations adapted to the research needs, a process defining the steps for implementing the approach and the requirements generation tool that generates natural language specification documents by using business process models. Within this study, two case studies are introduced; one describing the development of the approach and the other exploring if the total efficiency of performing business process modeling and requirements analysis activites would be increased by using the approach.

Summary:

İş süreci modelleme organizasyonlar tarafından iş süreçlerinin tanımlanması ve yeniden yapılandırılması için kullanılmaktadır. Diğer taraftan, yazılım gereksinim analizi aktiviteleri sistem sınırlarının belirlenmesi, sistem gereksinimlerini kullanılarak yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinimler arasındaki ihtilafların çözümlenmesi için gerçekleştirilir. Bu bakış açısıyla, bu iki aktivitenin farklı disiplinlerde yer aldığı sayılmaktadır. İş süreçlerinin tanımlanmasına ve bilgi sistemleri ile desteklenmesine ihtiyaç duyan bir organizasyon iş süreçi modelleme ve gereksinim analizinin eşzamanlı gerçekleştirilmesinden fayda sağlayabilir.Bu çalışmada, iş süreci modelleme ve gereksinim analizinin eşzamanlı yürütülmesine olanak sağlayan bir yaklaşım geliştirilmiştir. Yaklaşım araştırma ihtiyaçlarına uyarlanan iki iş süreci modelleme gösterimi, yaklaşımın uygulaması için basamakları tanımlayan süreci ve iş süreci modellerinden doğal dilde belirtim dokümanları üreten gereksinim üretme aracını içermektedir. Bu çalışma içinde, biri yaklaşımın geliştirilmesini betimleyen ve diğeri yaklaşımı kullanarak iş süreci modelleme ve gereksinim analizi aktivitelerinin uygulanmasındaki toplam verimliliğin arttırılıp arttırılamayacağını inceleyen iki vaka çalışması uygulanmıştır.