Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Yapı Bilgisi Bilim Dalı

An approach on determining optimum acoustic conditions for Turkish classical music

Klasik türk müziği için optimum akustik koşulların belirlenmesi üzerine bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 600353 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

From past to present, performance spaces are being designed in order to provide better listening conditions according to their function. Rooms for classical music have different qualities in comparison to rooms for speech, for instance. However, while acoustic design regarding western-originated performances have been present for centuries, no such attempt has been made for Turkish classical music (TCM). This study aims to search for possible acoustic conditions that would complement the characteristics of TCM and try to improve the overall quality of spaces where TCM may be performed. After an in depth analysis of room acoustics parameters, acoustic evaluation systems and characteristics of TCM, spectral analyses are done for western classical music, opera and TCM, in order to understand the distinctions between the three. Afterwards, three different performance spaces with different qualities are modelled digitally in the 3D environment which were then transferred into Odeon room acoustics software, where anechoic audio recordings of TCM are auralised. A listening test is made with the auralisations for the correlation of objective and subjective acoustic parameters, and an acoustic evaluation survey is conducted to the listeners. Afterwards, a virtual room is modelled with conditions close to an anechoic room, where various changes are made in order to achieve better conditions for TCM through trial and error. Finally, four alternatives with the best conditions are taken into a listening test. The results are believed to yield close-to-optimum acoustic conditions for TCM, and may be used for in depth future studies.

Summary:

Performans mekanları, geçmişten günümüze fonksiyonları doğrultusunda dinleyiciye daha iyi koşullar sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Örneğin, klasik müzik için tasarlanan mekanlar konuşma için tasarlanmış mekanlara göre farklı koşullara sahiptir. Ancak, sözü geçen mekanlarda akustik tasarım batı doğuşlu performans türleri için yüzyıllardır süregelse de, Klasik Türk Müziği (KTM) için günümüze kadar bu alanda bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada KTM'nin karakteristik özelliklerini ortaya çıkaracak ve KTM icra edilebilecek mekanların bütüncül akustik kalitesini iyileştirecek muhtemel akustik koşulların arayışına girilmiştir. Hacim akustiği parametreleri, akustik değerlendirme sistemleri ve KTM'nin yapısal özellikleri hakkında derinlemesine bir araştırmanın ardından batı klasik müziği, opera ve KTM arasındaki farklılıkları gösterecek spektrum analizleri yapılmıştır. Sonrasında, farklı özelliklere sahip üç performans mekanı 3 boyutlu ortamda modellenerek anekoik KTM ses kayıtları bu mekanlarda Odeon programı kullanılarak oralize edilmiştir. Öznel ve nesnel akustik parametreler arasındaki bağlantıyı kurabilmek adına, yapılan oralizasyonlar ile bir dinleme testi gerçekleştirilmiş ve dinleyicilere akustik değerlendirme yapacakları bir anket sunulmuştur. Daha sonra anekoik oda koşullarına yakın olacak şekilde bir sanal oda modellenmiş ve KTM için daha iyi koşullar elde edebilmek adına oda üzerinde deneme-yanılma yolu ile çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Son olarak, yapılan denemeler içerisinde en iyi koşullara sahip olduğu düşünülen dört alternatif, bir dinleme testine sokulmuştur. Elde edilen sonuçların KTM için optimuma yakın koşullar sağladığı ve bu sonuçların gelecek çalışmalar için kullanılabileceği düşünülmektedir.