Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı

An approach to investigate the spinnability of fine count yarns on vortex spinning system

Vortex iplik üretim sisteminde ince numara iplik üretilebilirliğinin araştırılması için bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 315434 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, the possibilities of fine count yarn spinning on vortex spinning system was investigated, and the factors influencing the fine count yarn spinning on the system were identified in relation to yarn structural and physical properties.For this purpose, experiments were carried out to compare the properties of ring, open-end rotor and vortex spun yarns in three counts with special reference to cellulosic fibers including cotton, viscose and 50/50 cotton-Modal® blend. Yarn samples were converted into single jersey knitted fabrics to determine the physical performances of yarns in knitted form. In this way, the position of vortex spun yarns among ring and open-end rotor spun yarns was determined on the basis of yarn physical properties and their performances on knitted fabrics.In the following section, the experiments were conducted to examine the effects of intermediate draft, total draft and yarn delivery speed on viscose vortex spun yarns in order to identify the drafting conditions before proceeding to the investigation of possibilities of extending vortex spinning to finer yarns and to estimate the spinning limits.For identifying the possibilities producing fine count cotton yarns on vortex spinning system, 100% carded and combed cotton yarns in gradually increasing count were produced. The factors affecting the fine count yarn spinning and the spinning limits on vortex spinning system were determined on the basis of yarn structure and properties by using linear regression technique.

Summary:

Bu çalışma kapsamında, vortex iplik eğirme sisteminde ince iplik üretim olanakları araştırılmış, sistemde ince iplik üretimini etkileyen faktörler ipliğin yapısı ve fiziksel özellikleri ile bağlantılı olarak açıklanmıştır.Bu amaçla, öncelikle pamuk, viskon ve 50/50 pamuk-Modal® karışımı olmak üzere selülozik lifler kullanılarak üç farklı numarada üretilen ring, open-end rotor ve vortex ipliklerin özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Üretilen bu ipliklerin örme kumaştaki performanslarının incelenmesi amacıyla sözkonusu ipliklerden süprem kumaşlar üretilmiş ve bu kumaşların özellikleri de karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Böylelikle vortex ipliğin ring ve rotor ipliklerine göre konumu, fiziksel özellikleri ve örme kumaştaki performansına bağlı olarak belirlenmiştir.Bir sonraki aşamada, vortex iplik üretim sisteminde ince iplik üretim olanakları ve eğrilebilirlik sınırının incelendiği deneysel çalışmalarda kullanılacak olan çekim koşullarının belirlenmesi için ara çekim, toplam çekim ve iplik üretim hızlarının viskon vortex iplik özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir.Vortex iplik üretim sisteminde ince numara pamuk ipliği üretim olanaklarının araştırılması amacıyla iplik kopuşları üretime olanak vermeyecek düzeye gelene kadar kademeli olarak incelen karde ve penye pamuk iplikleri üretilmiştir. Sistemde ince iplik üretimini etkileyen faktörleri ve sistemin eğrilebilirlik sınırını belirlemek üzere ipliğin yapısı ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak lineer regresyon tekniği ile tahmin modelleri oluşturulmuştur.