Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

An approximate model for performance measurement in base-stock controlled assembly systems

Baz-stok denetimindeki montaj sistemlerinde performans ölçümü için bir yaklaşık model

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153417 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN APPROXIMATE MODEL FOR PERFORMANCE MEASUREMENT IN BASE-STOCK CONTROLLED ASSEMBLY SYSTEMS Rodoplu, Umut M. Sc, Department of Industrial Engineering Supervisor: Assist. Prof. Z. Müge Avşar January 2004, 125 Pages The aim of this thesis is to develop a tractable method for approximating the steady-state behavior of continuous-review base-stock controlled assembly systems with Poisson demand arrivals and manufacturing and assembly facilities modeled as Jackson networks. One class of systems studied is to produce a single type of finished product assembling a number of components and another class is to produce two types of finished products allowing component commonality. The performance measures evaluated are the expected backorders, fill rate and the stockout probability for finished product(s). A partially aggregated but exact model is approximated assuming that the state-dependent transition rates arising as a result of the partial aggregation are constant. This approximation leads to the derivation of a closed-form steady-state probability distribution, which is of product-form. Adequacy of the proposed model in approximating the steady-state performance measures is tested against simulation experiments over a large range of parameters and the approximation turns out to be quite accurate with absolute errors of 10% at most for fill rate and stockout probability, and of less than 1.37 («2) requests for expected backorders. A greedy heuristic which is proposed to be employed using approximate steady-state probabilities is devised to optimize base-stock levels while aiming at an overall service level for finished product(s). Keywords: Assembly Systems, Approximation, Performance Evaluation, Greedy Heuristic, Base-Stock Control, Steady-State Behavior, Jackson Network. m

Summary:

ÖZ BAZ-STOK DENETİMİNDEKİ MONTAJ SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR YAKLAŞIK MODEL Rodoplu, Umut Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Assist. Prof. Z. Müge Avşar Ocak 2004, 125 sayfa Bu çalışmada baz-stok denetim mekanizması altında çalışan, son ürün talebi Poisson süreci, üretim ve montaj atölyeleri ise Jackson ağı olarak modellenmiş bir sistemde kararlı durum davranışını belirleyerek, anında karşılanamayıp ileri tarihte karşılanmak üzere kabul edilen taleplerin beklenen değeri, talebin anında karşılanma olasılığı gibi performans ölçütlerini hesaplamaya yönelik bir yaklaşık modelin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Herhangi bir sayıda alt ürün montajı ile tek tip bir son ürünün üretildiği veya iki farklı tipte son ürünün ortak alt ürünlere izin verilerek üretildiği sistemler üzerinde çalışılmıştır. Kısmen kümüle edilmiş, ancak kesin bir modelde kümülasyon dolayısı ile oluşan ve sistemin durumuna göre değişen geçiş oranları sabit varsayılarak bir yaklaşık modele ulaşılmıştır. Yaklaşık model ile elde edilen sayısal değerler benzetim ile hesaplanan değerlerle kıyaslanarak önerilen yaklaşık modelin yeterliliği sınanmış ve talebin anında karşılanma olasılığı için %10'dan, anında karşılanamayıp ileri tarihte karşılanmak üzere kabul edilen taleplerin beklenen değeri için ise 1.37 (»2) adet karşılanamayan talepten daha az hata oranları gözlenmiştir. Ayrıca, yaklaşık model ile elde edilen değerler kullanılarak, belirli son ürün servis seviyesi hedefini sağlamak üzere en iyi baz-stok seviyelerini hesaplayan sezgisel bir algoritma tasarlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Montaj Sistemleri, Yaklaştırım, Performans Değerlendirmesi, Açgözlü Sezgisel Algoritma, Baz-Stok Denetimi, Kararlı Durum, Jackson Ağı. iv