Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

An architectural history of the movie theaters in Ankara

Bir mimarlik tarihi okuması: Ankara'daki sinemalar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 591949 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this work is to study the movie theater as a product of the architectural culture of the 20th century and to develop a comprehensive discourse which allows for an understanding and discussion of such spaces, their social and spatial conditions and meanings in different times and places. Starting from the very experience of the spectator, touching the topics of the historical and architectural formation of the space of public exhibition and the practice of moviegoing, finally a conversation between modernity, cinema and architecture is established in relation to the movie theater, looking specifically at three distinct periods of movie theater construction in the city of Ankara. The 'space as a stage' is introduced as a theoretical comprehensive approach which allows us to recognize the inherent agencies of the movie theater: the owner/manager, governance, the architect, architecture itself, the cinema industry, and the audience. By adopting this perspective, this case study undertakes the task of understanding how those elements intersected, gelled and mutated in the local case of Ankara.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, sinema yapılarını 20. yüzyılın mimari kültürünün bir ürünü olarak incelemek ve bu mekânların sosyal ve mekânsal koşullarını ve anlamlarını, çeşitli zaman ve coğrafyalarda algılamayı ve tartışmayı mümkün kılan kapsamlı bir söylem geliştirmektir. İzleyici deneyiminden başlayarak, kamusal gösterim mekânının tarihsel ve mimari oluşumunun konularına değinip, sinemaya gitme pratikleri irdelenerek, nihayet, sinema mekânı ile ilgili olarak modernite, sinema ve mimarlık arasında bir diyalog kurulmaktadır. Ankara'nın sinema yapılarının üç temel dönemi de bu diyalog öncülüğünde işlenmektedir. Kapsamlı bir mimari yaklaşım olarak 'sahne olarak mekân' düşüncesinin uygulanması ile sinema mekânına içkin aktörlerin belirlenmesi mümkün olmuştur: mülk sahibi, yerel / merkezi yönetim, mimar, mimari, sinema endüstrisi ve izleyici. Bu perspektif kullanılarak, bu aktörlerin, ilişkilerinin ve kentsel süreçlerin nasıl çakıştığı, birleştiği ve değiştiği Ankara sinemaları örneğinde incelenmiştir.