Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An Assesment of institutional economic versus early engineering approaches to the business enterprise

Firma olgusuna kurumsal iktisat ve erken mühendislik yaklaşımlarının değerlendirmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105174 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ASSESMENT OF INSTITUTIONAL ECONOMIC VERSUS EARLY ENGINEERING APPROACHES TO THE BUSINESS ENTERPRISE Pirgan, Eser M.S., Department of Economics Supervisor. Assoc. Prof. Dr. Eyüp Özveren January 2002, 86 pages This thesis takes the inadequacy of the neoclassical nt. Today, most of the n the management or ning the indispensability conceptualization of the firm as a departure poi worthwhile studies related to firms are done engineering departments of the universities, underli of the restructuring of the economic theory of the firm for a better understanding of the issue. This thesis has been a modest step in the direction of reconstructing this alternative framework. A set of concepts that constitute this framework were extracted from the comparative analysis of institutional economic approach to the business enterprise including its evolutionary branch, which is rapidly gaining prestige in the contemporary theories of the firm, with the early engineering approach to the management of production systems. m

Summary:

oz FİRMA OLGUSUNA KURUMSAL İKTİSAT VE ERKEN MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMLARININ BİR DEĞERLENDİRMESİ Pirgan, Eser Yüksek Lisans, Ekonomi Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Eyüp Özveren Ocak 2002, 86 sayfa Bu tez neoklasik iktisadın firma kavrayışındaki yetersizlikleri hareket noktası olarak almaktadır. Bugün, firma olgusu ile ilgili önemli çalışmaların ağırlıklı olarak işletme ve mühendislik bölümlerinde yapılıyor olması, iktisadi firma teorisinin, daha iyi bir firma kavrayışı doğrultusunda yeniden yapılandırılması ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu tez, ihtiyaç duyulan bu alternatif kavramsal çerçevenin oluşturulması doğrultusunda atılmış bir adımdır. Bu tezde, kurumsal iktisat ve onun hızla saygınlık kazanan evrimsel kolunun firma yaklaşımı, üretim sistemleri yönetimine erken mühendislik yaklaşımı ile karşılaştırılarak alternatif çerçevenin kavramsal dağarcığı oluşturulmaya çalışılmıştır. IV