Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An assessment and analysis tool for statistical process control of software processes

İstatistiksel süreç kontrolünün yazılım süreçlerine uygulanabilirliğini değerlendirme ve analiz aracı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 198866 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTAN ASSESSMENT AND ANALYSIS TOOL FORSTATISTICAL PROCESS CONTROL OF SOFTWARE PROCESSESKirbas, SerkanMS, Department of Computer EngineeringSupervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali DogruCo-Supervisor: Dr. Ayça TarhanFebruary 2007, 217 pagesStatistical process control (SPC) which includes very powerful techniques used inother mature engineering disciplines for providing process control is not used bymany software organizations. In software engineering domain, SPC is currentlyutilized only by organizations which have high maturity levels according to theprocess improvement models like CMM, ISO/IEC 15504 and CMMI. Guidelinesand software tools to implement SPC techniques should be developed foreffective use and dissemination of SPC especially for low maturity organizations.In this thesis, a software tool (SPC-AAT) which we developed to assess thesuitability of software processes and metrics for SPC and use of SPC tools ispresented. With SPC-AAT, we aim to ease and enhance application of SPCespecially for emergent and low maturity organizations. Control charts,histograms, bar charts and pareto charts are the supported SPC tools for thisiiipurpose. We also explained the validation of the tool over two processes of asoftware organization in three case studies.Key Words: Statistical process control, software , measurement, control chart,pareto chart.iv

Summary:

ÖZISTATISTIKSEL SÜREÇ KONTROLÜNÜN YAZILIM SÜREÇLERINEUYGULANABILIRLIGINI DEGERLENDIRME VE ANALIZ ARACIKirbas, SerkanYüksek Lisans , Bilgisayar Mühendisligi BölümüTez Yöneticisi: Doç. Dr. Ali DogruOrtak Tez Yöneticisi: Dr. Ayça TarhanSubat 2007, 217 sayfaBirçok güçlü teknigi içinde barindiran Istatistiksel Süreç Kontrolü (ISK), digerolgun mühendislik disiplinlerinde süreç kontrolünü saglamak için kullanilmasinaragmen, çogu yazilim sirketi tarafindan kullanilmamaktadir. Yazilim mühendisligialaninda ISK suan yalnizca CMM, ISO/IEC 15504 ve CMMI gibi süreçiyilestirme modellerine göre yüksek olgunluk seviyelerine sahip organizasyonlartarafindan yararlanilmaktadir. ISK'nin özellikle düsük olgunluk seviyelerindekiorganizasyonlar tarafindan etkin kullanimi ve yayginlastirilmasi için yenikilavuzlarin ve yazilim araçlarinin gelistir ilmesi sarttir.Bu çalismada yazilim süreç ve metriklerinin ISK için uygunlugunudegerlendirmek ve ISK araçlarini kullanmak için gelistirdigimiz bir yazilimuygulamasi (SPC-AAT) sunulmustur. SPC-AAT ile ISK'nin özellikle gelismekteolan veya düsük olgunluk seviyelerindeki kurumlar için uygulanmasinikolaylastirmak ve gelistirmek hedeflenmistir. Kontrol grafikleri, histogramlar, bariiigrafikleri ve pareto grafikleri bu amaç için SPC-AAT tarafindan destekledigimizISK araçlaridir. Bu çalismada ayrica uygulamamizin bir yazilim s irketinin iki adetsüreci üzerinde üç durum degerlendirmesini açiklamaktayiz.Anahtar Kelimeler: Istatistiksel süreç kontrolü, yazilim, ölçme, kontrol grafigi,pareto grafigi.iv