Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

An assessment of a two-echelon inventory system against alternative systems

İki kademeli envanter sisteminin alternatif sistemler karşısında değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305676 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, we focus on a real life problem that involves a single item which isused in military operations. The items in use fail according to a Poisson processand lead times are deterministic. Four alternative inventory control models aredeveloped. Among these models, a two-echelon system consisting of a depot inthe upper and several bases in the lower echelon is operated currently. Thissystem is compared to a single-echelon system that consists of several bases. Thecomparison reveals the importance of the holding cost incurred for the items intransitbetween the depot and the base which is ignored in most of the studies inliterature. Both the two and single-echelon models are also extended to haverepair ability. A continuous-review base-stock policy is used for all models.Exact models are formulated. The results are obtained under various lead time,unit costs and demand parameters. Results of four different settings are comparedand the findings are reported.

Summary:

Bu çalışmada, askeri operasyonlarda kullanılan bir malzemeyle ilgilenen gerçekhayat kaynaklı envanter problemine odaklanılmıştır. Kullanılan malzemelerPoisson sürecine uygun sıklıkta bozulmaktadırlar ve ön zamanlar değişkendeğildir. Dört farklı envanter kontrol modeli geliştirilmiştir. Bu modeller arasında,üst kademede depo alt kademede ise bir çok üs bulunan, iki kademeli sistemgüncel olarak işletilmektedir. Bu sistem bir çok üsten oluşan tek kademeli birsistemle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucu; pek çok çalışmada göz ardıedilen depo ile üs arasında taşınmakta olan malzeme için harcanan maliyetinönemi ortaya çıkmıştır. Ayrıca, hem iki hem de tek kademeli sistemler, tamiryeteneği kazanacak şekilde geliştirilmişlerdir. Tüm modeller için, sürekli takipedilen, baz stok seviyesini öngören bir poliçe kullanılmıştır. Kesin sonuç veren birmodel formulize edilmiştir. Sonuçlar, değişik ön zaman, birim maliyetler ve talepdeğerleri için elde edilmiştir. Dört farklı envanter modeli sonuçları karşılaştırılmışve tespitler raporlanmıştır.