Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

An assessment of the policy shifts of the Turkish Central Banking since 2001

Türkiye'de 2001 sonrası Merkez Bankacılığı politika değişimlerinin değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 347269 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The understanding of central banking has evolved several times in the history. Different economic and political conditions shaped the structure of monetary policy and the stance of central banks. The Central Bank of Republic of Turkey (CBRT) also has experienced several reactionary policy shifts throughout its history. Nowadays, majority of central banks have started to follow financial stability programs after the Global Financial Crisis of 2008-09. The CBRT was one of the followers of financial stability targeting and has started to implement a new monetary policy structure after the Global Financial Crisis. The new monetary policy of the CBRT in which the financial stability was put nearby price stability came up with new challenges. Therefore in this thesis, we elaborate on the challenges of the CBRT and propose policy suggestions for the possible deficiencies of the new structure of the CBRT. We argue that the experiences of the CBRT in the inflation targeting period and the macroeconomic conditions of both during and post crisis period have shaped the new structure of the monetary policy, and the new policy mix of the CBRT may not be successful in all its targets at the same time because of the existence of ?macroeconomic quadrilemma? tradeoffs as well as because of the ineffectiveness of the tool portfolio of the CBRT.Keywords : Financial Stability, Exchange rate, Inflation rate, Required reserve ratio, Interest rate corridor

Summary:

Merkez Bankacılığı anlayışı tarih boyunca bir çok defa evrilmiştir. Değişen ekonomik koşullar ve politika hem para politikasını hem de merkez bankacılığının para politikası çerçevesinde duruşunu belirlemiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) tarihsel süreç içerisinde bir çok tepkisel politika değişikliğine gitmiştir. Son günlerde, 2008-09 Küresel Finansal Krizin arkasından bir çok merkez bankası finansal istikrar politikalarına yönelmiştir. Küresel kriz sonrası TCMB de bu finansal istikrar hedefleyicilerinin takipçisi olmuş ve yeni bir para politikası izlemeye başlamıştır. Finansal istikrarın para politikası hedeflerinde fiyat istikrarı ile aynı düzeyde eklemlendiği bu yeni para politikasının yeni zorlukları beraberinde getirdiğine inanıyoruz. Bu tez bahsedilen zorlukları ayrıntılı olarak açıklamak ve TCMB'ye oluşması muhtemel yetersizlikleri düzeltici politika önerilerinde bulunmak üzere hazırlanmıştır. Bu çalışmada, enflasyon hedeflemesi dönemi ve hem kriz dönemi hem de kriz sonrası ekonomik koşullarının TCMB'nin yeni para politikasının çerçevesini oluşturmakta belirleyici olduğunu ve bu yeni para politikasının makroekonomik dörtlü açmazının varlığı ve politika araçlarının yetersizliği sebebiyle bütün hedeflerine aynı anda ulaşamayacağını tartışıyoruz.Anahtar Kelimeler: Finansal İstikrar, Döviz Kuru, Enflasyon Oranı, Zorunlu Karşılık Oranı, Faiz Koridoru