Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bina Bilgisi (Mimari Tasarım) Anabilim Dalı

An assessment on housing design exercises in architecture design studio at Middle East Technical University, 1957-2010

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, mimari tasarım stüdyosu, toplu konut tasarım eğitimi üzerinde bir çalışma, 1957-2010

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 293003 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Housing projects assigned in architecture design studio are considered as an exercise having several pedagogical objectives which constitute a suitable ground of maturation for students after completing their first and second year design studio. The aim of the research is to make an overview of the way housing design projects are conducted in the third year architectural design studio at the Middle East Technical University Department of Architecture, focusing on the last five years in particular. But in the first place, the background of housing assignments is reviewed in order to understand how teaching methods and problem definitions have evolved in the past. The objectives and the learning outcomes expected from these studio exercises, the approaches and tendencies that determine the way the project exercises are examined and lastly the teaching methods, strategies and tools are studied depending on the written and visual documents related to the studio works and interviews with the studio critics.

Summary:

Mimari tasarım stüdyosunda verilen konut projeleri çok pedagojik hedefleri olan bir egzersiz olarak kabul edilmektedir. Birinci ve ikinci sınıf tasarım stüdyosunu tamamladıktan sonra, öğrenciler için uygun bir olgunlaşma zemini oluşuyor. Araştırmanın amacı, Mimarlık Orta Doğu Teknik Üniversitesinde üçüncü yıl mimari tasarım stüdyosunda, özellikle son beş yılda odaklanarak, konut tasarım projelerinin nasıl bir şekilde öğretildiğine genel bir bakış sağlamaktır. Ama ilk etapta, konut projelerin nasıl geliştiğini anlamak için, önce geçmişte bu tür projelerin problem tanımları ve öğretim yöntemleri gözden geçirilmiştir. Bu stüdyo çalışmalarından beklenen öğrenme hedefleri, proje çalışmalarında takip edilen eğilimler ve yaklaşımlar ve son olarak öğretim yöntemleri, stratejiler ve araçlar, stüdyo çalışmalarıyla ilgili olan yazılı ve görsel belgeler incelenmektedir.