Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı

An attempt to make a definition of existence and constructing a foundation for an axiomatic system of ontology

Farklı varlık kavramlarının tanımını yapma ve aksiyomatik bir ontoloji sistemi kurma denemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217817 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to make an analysis of the concepts of `existence?. It also constructs four new definitions based on the concept of `effect? for different concepts of beings. By reasoning based on these definitions and some pre-suppositions, a foundation for an axiomatic system of ontology is tried to construct. Keywords: Definition of Being, Existence, Concept of Being, Axiomatic System of Ontolo

Summary:

Bu tez `varlık' kavramının analizini yapmayı hedef almaktadır. Çalısmada `etki etme' kavramını temel alınarak farklı `varlık' kavramları için dört yeni tanım da yapılmaktadır. Çalısma sürecinde, bu tanımlar ve bazı ön-kabullere dayanarak, bir ontoloji aksiyomatik sisteminin kurulmaya çalısılıyor. Anahtar Kelimeler: `Varlık' Tanımı, Varolma, `Varlık' Kavramı, Aksiyomatik Ontoloji Sistemi