Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

An automated calibration setup for laser beam positioning systems in visual inspection applications

Görsel kontrol uygulamalarında kullanılan lazer pozisyonlama sistemleri için otomatikleştirilmiş bir kalibrasyon sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338531 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, a calibration setup for laser beam positioning systems used in visual inspection applications in industry is designed and manufactured. The laser positioning systems generate movable parallel laser lines on the projection surface. There are several translational and angular error sources affecting the positioning accuracy of the laser lines on the projection surface. Especially, since the laser line positioning error caused by angular error sources increases with the distance between the laser system and the projection surface, angular parameters of the laser sources should be measured and adjusted precisely. The calibration setup developed in this study detects the laser line positions at two different projection distances by means of laser sensing cameras which are positioned precisely along the laser lines and laser positioning axis which is perpendicular to these lines. Cameras detect the positions of the laser lines which are directed to the camera sensors with micrometer repeatability by means of some special imaging algorithms. The precise positioning of the cameras requires a special camera positioning system. For this reason, the disturbances like temperature changes and vibration should be minimized. In order to provide a suitable environment for the calibration system, special tests are conducted and a special calibration room is constituted. Construction inside the room is also made by considering the required ambient parameters. Finally, several verification tests of the calibration system are conducted.

Summary:

Bu çalışmada, sanayideki görsel kontrol uygulamalarında kullanılan lazer konumlama sistemleri için bir kalibrasyon sisteminin tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Lazer konumlama sistemleri doğrultulan yüzeyde hareketli paralel lazer çizgileri oluşturmaktadır. Projeksiyon yüzeyindeki lazer çizgilerinin konumlama doğruluğunu etkileyen çeşitli öteleme ve açı hata kaynakları mevcuttur. Özellikle açısal hata kaynaklarının sebep olduğu lazer çizgisi konumlama hataları lazer sistemi ve projeksiyon yüzeyi arasındaki mesafe ile arttığı için lazer kaynaklarının açı parametreleri hassas bir şekilde ölçülüp ayarlanmalıdır. Bu çalışmada geliştirilen kalibrasyon sistemi, lazer çizgileri ve bu çizgilere dik olan lazer konumlama ekseni boyunca hassas bir şekilde konumlanan lazer algılayıcı kameralar aracılığı ile lazer çizgilerinin iki farklı yükseklikte konumlarını algılamaktadır. Kameralar, özel görüntü işleme algoritmaları kullanarak algılayıcılara doğrultulmuş lazer çizgilerinin konumunu mikrometre tekrarlanabilirlikle belirlemektedir. Kameraların hassas konumlaması özel bir kamera konumlama sistemi gerektirmektedir. Bu nedenle sıcaklık değişimi ve titreşim gibi dış etkilerin en aza indirilmesi gerekmektedir. Kalibrasyon sistemine uygun bir ortam sağlamak için özel testler gerçekleştirilmiş ve özel bir kalibrasyon odası oluşturulmuştur. Bu odanın iç yapısı da gerekli ortam koşulları düşünülerek hazırlanmıştır. Son olarak da kalibrasyon sisteminin çeşitli sistem doğrulama testleri gerçekleştirilmiştir.