Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

An automated defect detection approach for cosmic functional size measurement method

Cosmic işlevsel büyüklük ölçüm metodu için bir otomatik hata yakalama yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313900 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Software size measurement provides a basis for software project management and plays an important role for its activities such as project management estimations, process benchmarking and quality control. As size can be measured with functional size measurement (FSM) methods in the early phases of the software projects, functionality is one of the most frequently used metric. On the other hand, FSMs are being criticized by being subjective.The main aim of this thesis is increasing the accuracy of the measurements, by decreasing the number of defects concerning FSMs that are measured by COSMIC FSM method. For this purpose, an approach that allows detecting defects of FSMs automatically is developed. During the development of the approach, first of all error classifications are established. To detect defects of COSMIC FSMs automatically, COSMIC FSM Defect Detection Approach (DDA) is proposed. Later, based on the proposed approach, COSMIC FSM DDT (DDT) is developed.

Summary:

Yazılım büyüklük ölçümü yazılım proje yönetimi için temel oluşturur ve proje yönetim kestirimleri, süreç kıyaslama ve kalite kontrol gibi yazılım proje yönetimi aktiviteleri için önemli bir rol oynar. Büyüklük, İşlevsel Yazılım Büyüklüğü metotları ile yazılım projelerinin erken sahalarında ölçülebilir olduğu için, fonksiyonellik sıklıkla kullanılan metriklerden birisidir. Diğer bir taraftan, işlevsel büyüklük ölçümleri (İBÖ) öznel olmaları yönü ile tartışılmaktadır.Bu tezin ana amacı, COSMIC metodu ile ölçülmüş işlevsel yazılım büyüklüklerindeki hata sayısını azaltarak, ölçümlerin doğruluğunu arttırmaktır. Bu amaçla, İBÖ'lerinin hatalarını otomatik olarak tespit edilmesini sağlayan bir yaklaşım öne sürülmüştür. Yaklaşımın geliştirilmesi sırasında, öncelikle hata sınıfları oluşturulmuştur. COSMIC büyüklük ölçümlerin hatalarını otomatik olarak yakalamak amacı ile COSMIC İBÖ Hata Yakalama Yaklaşımı öne sürülmüştür. Daha sonra, bu yaklaşıma göre, COSMIC İBÖ Hata Yakalama Aracı geliştirilmiştir.