Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

An automated tool for quality manual generation from business process models

İş süreci modellerinden kalite el kitabı üretmek için bir otomasyon aracı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291685 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The majority of organizations make their business processes explicit to improve them. Defining business processes manually and modeling them are two alternatives utilized for this purpose. Meanwhile, organizations have quality management systems which are frequently shaped by frameworks. The most commonly used process improvement frameworks in the IT sector are ITIL, Cobit, CMMI and ISO 9001. These frameworks indicate the necessity of process documentation and ISO 9001 addresses the name ?Quality Manual? for this purpose.In this thesis, an automated tool is developed for quality manual generation from predetermined business process models. In addition, a case study is performed by means of a systematic approach and its results were discussed with the findings of structured interviews. The aim of the study is to reduce the effort and time required for quality manual preparation and merge quality management activities with process modeling by means of process documentation.

Summary:

Bir çok organizasyon, iş süreçlerini yeniden yapılandırmak için onları açık ve net bir şekilde belirtmektedir. Bu amaçla modelleme ve tanımlama alternatiflerini kullanmaktadırlar. Aynı zamanda, organizayonların çoğunlukla kalite çerçeveleri tarafından şekillendirilen bir kalite yönetim sistemleri mevcuttur. Bilgi teknolojileri sektöründe en yaygın olarak kullanılan kalite çerçeveleri ITIL, Cobit, CMMI ve ISO 9001'dir. Tüm bu çerçeveler, süreç tanımlamanın gerekliliğinden bahsetmekte ve ISO 9001 tarafından bu amaçla kalite el kitabı adıyla ele alınmaktadır.Bu tez kapsamında, öntanımlı iş süreci modellerinden otomatik olarak kalite el kitabı üreten bir otomasyon aracı geliştirilmiştir. Buna ek olarak, sistematik bir yaklaşım ile bir vaka çalışması yapılmış ve sonuçlar yapılan röportajlardaki bulgular ile birlikte ele alınmıştır. Bu araştırmanın amacı, kalite el kitabı hazırlamak için haracan efor ve zamanı azaltmak ve süreç dokümantasyonu için yapılan kalite yönetimi işleri ile süreç modelleme işlerini birleştirmektir.