Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı / Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilim Dalı

An axially extracted virtual cathode oscillator designand characterization

Eksenel çıkartılmış sanal katot osilatör tasarımı vekarakterizasyonu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 521578 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis investigates axially extracted virtual cathode oscillator, which is one of the HPM sources, in several aspects. First, the cathode ring structure is defined, and effects of that structure are interpreted. Besides, the dependency between current density characteristics in the diode region of the studied vircator and the defined power conversion efficiency is shown. Moreover, the input characteristic of the vircator is examined in terms of the applied inlet voltage and corresponding inlet current. By taking these waveforms into consideration, the input port of the vircator is modeled with an equivalent electric circuit. Then, the variation of the modeled electric circuit component values with respect to the vircator's design parameters is analyzed.

Summary:

Bu tez YGM kaynaklarından biri olan eksenel çıkartılmış sanal katot osilatörünü çeşitli açılardan incelemiştir. İlk olarak, katot halka yapısı tanımlandı ve bu yapının etkileri yorumlanmıştır. Ayrıca, çalışılan bu virkatörün diyot bölgesindeki akım yoğunluğu karakteri ile tanımlanıp güç dönüşüm verimi arasındaki ilşki gösterilmiştir. Bunlara ek olarak, virkatörün giriş karakteristiği uygulanan giriş voltajı ve buna karşılık gelen giriş akımı cinsinden irdelenmiştir. Bu dalga formları dikkate alınarak, virkatörün giriş portunun eşdeğer elektrik devresi modellenmiştir. Daha sonra, modellenen elektrik devresi bileşenlerinin sayısal değerlerinin virkatörün tasarım parametrelerine göre değişimi incelenmiştir.