Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

An economical analysis of alternative Eastern Black Sea Coastal Highway defense structures

Doğu Karadeniz Sahil Yolu kıyı koruma yapılarının ekonomik analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143329 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In order to analyze the stability of Eastern Black Sea Coastal Highway defense structures constructed with natural stone armor layers, hydraulic model tests were performed under both breaking and non-breaking waves. Eight different alternative cross-sections of the defense structures were constructed in the wave flume in Coastal and Harbor Engineering Laboratory, Civil Engineering Department, METU. Water depth was kept constant at a depth of 7.5 m in front of the structures. Model scale, A,l, was calculated as 1:31.08 using Froude Law. Experiments were carried out for wave heights, H, ranging between 3 - 7 m. with a wave period ranging between 6-11 sec in prototype. A comparative economical analysis of the alternative cross-sections of the defense structures has proven that cost (per meter) differs almost 50% between the alternative cross-sections.Keywords: Coastal Defense Structures, Damage, Rubble Mound, Hydraulic Model Testing, Economical Analysis

Summary:

Bu tez çalışmasında, Doğu Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nde kullanılan ve bu yapılara alternatif olarak tasarlanan kıyı koruma yapılarmm stabiliteleri deneylerle test edilmiş ve sonuç olarak bir ekonomik analiz yapılmıştır. Deneyler ODTÜ İnşaat Mühendisliği Kıyı ve Liman Laboratuarında bulunan dalga kanalında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde 8 ayrı kesit modellenmiş, ve model ölçeği, A,L, 1:31.08 olarak kullanılmıştır. Su derinliği yapı önünde 7.5 m olarak kullanılmıştır. Deniz dibi eğimi 1/30 olarak alınarak kanalda aynen tatbik edilmiştir. Deneylerde kullanılan dalga yükseklikleri, H, 3 - 7 m, dalga periyotları, T, 6 - 1 1 sn aralığında değişmektedir. Yapılan karşılaştırmalı ekonomik analiz sonuçlarına göre alternatif kesit tasarımlan arasında yapım maliyeti yaklaşık %50 oranında değişmektedir Anahtar sözcükler: Kıyı koruma yapıları, Hasar, Taş Dolgu Koruma Yapıları, Hidrolik Model, Ekonomik Analiz