Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

An efficient fuzzy fusion-based framework for surveillance applications in wireless multimedia sensor networks

Kablosuz çoklu-ortam duyarga ağlarda gözetleme uygulamaları için bulanık füzyon-tabanlı etkin çatı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 368922 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Previous advances in Information Technologies and especially in Micro Electro-Mechanical Systems, have made the production and deployment of tiny, battery-powered nodes communicating over wireless links possible. Networks comprised of such nodes with sensing capability are called Wireless Sensor Networks. The early deployment aim was to use these nodes only in a passive way for indoor applications. These kinds of early nodes had the ability to sense scalar data such as temperature, humidity, pressure and location of surrounding objects. However, recently available sensor nodes have higher computation capability, higher storage space and better power solutions with respect to their predecessors. With these developments in addition to scalar data delivery, multimedia content has become the core focus. A wireless sensor network with multimedia capabilities is called Wireless Multimedia Sensor Network. There has always been a trade-o ff between accuracy and energy-eciency in these new generation networks because of their resource-constrained nature. In this thesis we introduce a new approach to address this trade-off in Wireless Multimedia Sensor Networks. Although a number of previous studies have focused on various special topics in Wireless Multimedia Sensor Networks in detail, to the best of our knowledge, none presents a fuzzy multi-modal data fusion system, which is light-weight and provides a high accuracy ratio. Especially, a multi-modal data fusion system targeting surveillance applications make it inevitable to work within a multi-level hierarchical framework. In this thesis, our primary focus is on accuracy and eciency by utilizing our framework. Along with the fuzzy fusion framework, a new fuzzy clustering algorithm, namely Multi-Objective Fuzzy Clustering Algorithm (MOFCA), is introduced and evaluated in detail as well.

Summary:

Bilgi teknolojileri ve özellikle Mikro Elektro-Mekanik Sistemlerdeki geçmiş ilerlemeler, kablosuz bağlantılar üzerinden haberleşen küçük ve pille çalışan düğümlerin üretim ve konuşlandırılmasını mümkün kıldı. Algılama kabiliyeti olan bu tip düğümler içeren ağlara Kablosuz Duyarga Ağlar denilmektedir. İlk konuşlandırma amacı, bu düğümleri sadece iç ortam uygulamaları için pasif şekilde kullanmaktı. Bu tip düğüm noktalarının ilk sürümleri sıcaklık, nem, basınç ve çevreleyen nesnelerin yerleri gibi sayısal verileri algılama kabiliyetine sahipti. Ancak son zamanlarda görülen algılayıcı düğümler, ilk sürümlere kıyasla, daha yüksek hesaplama kapasitesi ile depolama miktarına ve daha iyi güç besleme çözümlerine sahiptir. Bu gelişmelerle birlikte, sayısal veri iletimine ilave olarak çoklu-ortam içeriği ana odak noktası oldu. Çoklu-ortam kabiliyetine sahip kablosuz duyarga ağlara, Kablosuz Çoklu-Ortam Duyarga Ağ denilmektedir. Kaynak kısıtlılıkları nedeniyle bu yeni jenerasyon ağların doğruluk ve enerji-etkinliği arasında her zaman bir denge var olmuştur. Bu tezde, Kablosuz Çoklu-Ortam Duyarga Ağlardaki bu dengeye hitap eden yeni bir yaklaşımı tanıtıyoruz. Her ne kadar birkaç geçmiş çalışma Kablosuz Çoklu-Ortam Duyarga Ağlardaki çeşitli özel konulara detaylı olarak odaklanmış olsa da, bildiğimiz kadarıyla, hiçbiri az-maliyetli ve yüksek doğruluk oranı sağlayan bulanık çoklu-modalite veri füzyon sistemini sunmamaktadır. Özellikle, gözetleme uygulamalarını hedef alan çoklu-modalite veri füzyon sistemleri hiyerarşik bir çatı içerisinde çalışmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Bu tezde ana odak noktamız, çatımızı kullanarak doğruluk ve etkinliğin her ikisi üzerindedir. Bulanık füzyon sistemi ile birlikte, Çok-Amaçlı Bulanık Kümeleme Algoritması (ÇABKA) adında yeni bir bulanık kümeleme algoritması da tanıtılmış ve detaylı olarak değerlendirilmiştir.