Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Elastic plastic shell finite element

Bir elastik plastik kabuk sonlu elemanı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 68567 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ELASTIC-PLASTIC SHELL FINITE ELEMENT TURGUT, Ahmet M Sc , Department of Mechanical Engineering Supervisor : Assoc Prof Dr Haluk DARENDELİLER Co- Supervisor : Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ ELASTİK-PLASTİK BİR KABUK SONLU ELEMAN TURGUT, Ahmet Yüksek Lisans Tezi, Makina Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Doç Dr Haluk DARENDELİLER Ortak Tez Yöneticisi : Prof ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.