Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

An electronic money model for micropayments

Mikro ödemelere uygun elektronik mikro para uygulaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 184266 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTAN ELECTRONIC MONEY MODEL FOR MICROPAYMENTSChouseinoglou, OumoutM.S., Department of Information SystemsSupervisor: Assist. Prof. Dr. Adil OranJanuary 2004, 147 pagesThis research first defines money and lists its functions and properties.Among these properties, the anonymity and off-line capability of money are pointedout. Then the history of money is briefly discussed, to show that money has evolvedsimilarly to the Lamarckian evolution of species. The examination of the history ofmoney helps us justify why electronic money is necessary, and to point out thatmoney will continuously evolve towards Pure Money. The definition of electronicmoney conducted afterwards, draws the lines within which the model will beproposed. The proposed model is formally constructed and evaluated accordinglywith the use of micropayment evaluation frameworks.The model is a hardware based model considering as baseline smart cardswith secure co-processors, and allows transactions with cross-challenging. Theiiimodel is evaluated with respect to technologic, social and economic dimensions, andtaking into account the associated computational and storage costs.Keywords: Electronic Money, Micropayments, Pure Money, AnonymousElectronic Money, Off-Line Capability, Secure Co-processors.iv

Summary:

ÖZMİKRO ÖDEMELERE UYGUN ELEKTRONİK PARA UYGULAMASIChouseinoglou, OumoutYüksek Lisans, Bilişim Sistemleri BölümüTez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Adil OranOcak 2004, 147 sayfaBu çalışmada paranın kısa tarihçesi sunulmuştur ve bu tarihçe para evrimininLamarck'ın türlerin evrimine benzer şekilde ilerlediğini, elektronik paranın gereklibir adım olduğunu ve Saf Para geliştirilene kadar da paranın evrim geçirmeye devamedeceğini ortaya koymuştur. Elektronik paranın tanımı yapılmıştır ve geliştirilenmodelin sınırları çizilmiştir. Elektronik para modeli biçimsel olarak tasarlanmış vemikroödeme modelleri için geliştirilmiş olan değerlendirme çerçeveleridoğrultusunda değerlendirilmiştir.Geliştirilen model donanıma dayalı bir model olup temel olarak güvenli ek-işlemcili akıllı kartları ve karşılıklı `meydan okuma' yaklaşımını benimsemektedir.Model, teknolojik, sosyal ve ekonomik boyutları ve ilintili işlem ve saklamamaliyetlerini göz önüne alarak değerlendirilmiştir..vAnahtar Kelimeler: Elektronik Para, Mikroödemeler, Saf Para, Anonim Elektronik Para,Çevrimdışı Olabilme, Güvenli Ek-İşlemcilervi