Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

An empirical study of factors affecting the intention to use a web-based training support system

Web-tabanlı eğitim destek sisteminin kullanılması hakkındaki niyeti etkileyen faktörler üzerine ampirik bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 293747 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study will identify and empirically test factors that may influence learners? intention to use of a web-based training support system The areas of research and theory were drawn from human-computer interaction, information and business management, and adult education To enable competent human performance and to continually update their skills and remain competent in the performance of their jobs, employees must be able to access training on demand Web based learning is one approach that allows employees to access learning ?any time? and ?any place? While researchers have dealt with a variety of topics in the area of web based learning the acceptance of this technology is a subject that needs further exploration Based on the literature on the technology acceptance model and related efforts in technology adoption research, this paper proposed an extended model for analyzing web based learning acceptance behavior of learners To empirically test the model, a survey was conducted regarding the adoption of a web based learning system for the blue collar workers in the automotiv industry Results from structural equation model analyses illustrated that most of the factors in the proposed model have significant influence on the intention to use a web based learning system ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma, web-tabanlı öğrenim destek sisteminin kullanılması hakkında kişilerin niyetini etkileyebilecek faktörleri tanımlamakta ve ampirik olarak sınamaktadır Araştırma alanı ve teori; insan ve bilgisayar arasındaki etkileşim, iş yönetimi ve yetişkin kişilerin eğitimi konularından ilerlenerek oluşturulmuştur Doyurucu bir performansa sahip olmak, beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştirebilmek ve iş performanslarını sürdürebilmek için, çalışanlar öğrenim imkanlarına sahip olmalıdır Web-tabanlı öğrenim, çalışanların ?her zaman? ve ?her yerde? eğitime ulaşmalarını sağlayan bir yoldur Web-tabanlı öğrenime ilişkin yapılan bir çok araştırma bulunmakla beraber, bu teknolojinin kişiler tarafından kabullenilmesi konusu incelenmeye devam edilmesi gereken bir alandır Bu makale, teknoloji kabul modeli hakkındaki literatüre ve teknolojinin benimsenmesine ilişkin araştırmalara dayanarak, kişilerin web-tabanlı öğrenimi kabullenme davranışları hakkında geliştirilmiş bir model sunmaktadır Söz konusu modeli ampirik olarak sınamak amacıyla, otomotiv endüstrisindeki mavi yakalı işçiler tarafından web-tabanlı öğrenim sistemini benimsenmesi hakkında bir anket gerçekleştirilmiştir Gerçekleştirilen yapısal eşitlik modellemesi analizi sonuçları göstermektedir ki, modelde sunulan çoğu faktör web-tabanlı öğrenim sisteminin kullanılması hakkındaki niyeti anlamlı şekilde etkilemektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.