Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü / Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

An energy and economic efficiency comparison of the building envelope of an apartment building in Ankara, Turkey

Ankara, Etlik'teki bir binanın dış yapı kapuğu malzemelerinin enerji ve ekonomik verimliliklerinin karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 385045 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main aim of this thesis is to study the energy and the economic performance of the building envelope of an apartment floor consisting of three flats in Etlik, Ankara. Three flats namely flat-1 facing South-West, flat-2 facing South-East and flat-3 facing North are considered. Three different glazing window types namely ISICAM KLASIK, ISICAM SINERJI and ISICAM SINERJI 3+ with different thermal transmittance values are investigated as well as the Base Case wall section, four wall sections involving Aerated Autoclaved Concrete Blocks, four wall sections involving Heavyweight Concrete Blocks and four wall sections involving Lightweight Concrete Blocks. The wall sections applied are of different configurations one without insulation and the remaining three are having insulation on the exterior, sandwiched and in the interior. Both the initial investment and operation costs of all these alternatives are found and a performance sequence is obtained to find out the most efficient alternative. In terms of the glazing window units, the most efficient alternative both energy wise and economy wise is ISICAM SINERJI 3+ for flat-1 and flat-2. The result for flat-3 is an exception because it received the least solar energy making the ISICAM KLASIK glazing unit the most efficient. When considering both the energy and economy performance of the wall sections, the most efficient are those with insulation in the exterior and interior for both the AAC Blocks and Lightweight Concrete Blocks. This is mainly due to the low conductivity values of AAC blocks followed by the Lightweight Concrete Blocks.

Summary:

Bu tezin ana hedefi Ankara, Etlik'teki üç daireli bir binanin diş yapı kapuğu malzemelerının enerji ve ekonomik performansının değerlendirilmesidir. Üç dairenin konumları belirtildiği gibidir: Daire 1 Güneybatı cepheli; Daire 2 Güneydoğu cepheli ve Daire 3 kuzey cepheli. Yapılan ilk değerlindermelerde üç farklı tip doğrama tespit edilmiştir: ISICAM KLASİK, ISICAM SİNERJİ ve ISICAM SİNERJİ 3+. Her üç doğrama çeşidinin farklı ısı iletkenlik değerleri bulunmaktadır. Bunun yanısıra, cephe duvarları da farklılık göstermektedir. Dört duvarda gazbeton blok, dört duvarda ağır beton blok ve diğer dört duvarda da hafif beton blokla imalat yapıldığı gözlenmiştir. Duvar kesitlerinde farklı yalıtım uygulamaları da tespit edilmiştir. Hiçbir yalıtım uygulanmayan duvarın yanısıra, diğer üç duvar tipinde dıştan yalıtım ve sandviç duvar tespit edilmiştir. Duvarların iç yüzleriyle ilgili araştırma devam etmektedir. Bu alternatiflerin yıllık enerji performansı, ilk yatırım maliyeti ve hem de işletme maliyetleri tespit edilmiş ve performans etkisi elde edilerek en verimli alternatif bulunmuştur. Dış cephe doğramaları arasında 1 ve 2 numaralı dairelerde bulunan ISICAM SİNERJİ 3+'ın enerji ve ekonomi açısından en verimli olduğu tespit edilmiştir. 3 numaralı dairede bulunan ISICAM KLASİK doğramalar en az güneş ışığına maruz kaldığı için istisnai olarak tespit edilmiştir. Aksi takdirde söz konusu doğramalar en verimli olarak belirlenebilecekti. Duvar kesitleri enerji ve ekonomik performansları açısından ele alındığında, gazbeton ve hafif beton blok duvarların en vermli oldukları belirlenmiştir. Bu tespitin temel sebebi, gazbetonun ve takip eden hafif beton blokların düşük iletkenlik.