Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

An enhanced red-based weighted fair priority queuing algorithm for IEEE 802.16 subscriber station scheduler

IEEE 802.16 kullanıcı istasyonları için yeni rastgele erken tespit yöntemi tabanlı kuyruklama algoritması tasarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 292049 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, RED-based Weighted Fair Priority Queuing scheduling algorithm isenhanced to increase nrtPS throughput for Point to Multipoint networks. RED-basedWFPQ has a dynamic structure while granting bandwidth for rtPS as the algorithm isproposed for Grant per Subscriber Schedulers. To schedule bandwidth for rtPS flows,the algorithm considers the queue length of rtPS. If the current queue length of rtPS islower than the minimum threshold, algorithm schedules minimum weight for them. Ifthe current queue length of rtPS is higher than the maximum threshold, then thealgorithm reserves maximum weight. When the current queue length is betweenminimum and maximum thresholds, the assigned weight changes dynamically. In theRED-based WFPQ algorithm, nrtPS flow is prevented from starving. However, thethroughput of nrtPS can be increased via the enhanced scheduling algorithm, we calledEnhanced RED-based WFPQ. The second algorithm increases the throughput of nrtPSload. In this algorithm, the RED technique is applied to nrtPS flow as well. Simulationresults show that in RED-based WFPQ and Enhanced RED-based WFPQ, rtPSthroughput is improved without starving lower priority service classes.

Summary:

Bu tez çalısmasında ?Rastgele Erken Tespit tabanlı Dengeli Adil Bant GenisliğiPaylastırma (RED-based WFPQ)? algoritması kullanılarak ?Enhanced RED-basedWFPQ? önerilmistir. RED-based WFPQ'te rtPS bant genisliğinin atanması dinamikhaldedir ve rtPS için kullanılan kuyruk boyutuna bağlı olarak adaptif bir sekildedeğisiklik göstermektedir. Eğer rtPS kuyruk boyutu tanımlanmıs olan minimum esikdeğerinden küçük ise, rtPS için tanımlanmıs olan minimum oranda bant genisliğiayrılacaktır. Eğer rtPS kuyruk boyutu tanımlanmıs olan maksimum esik değerindenbüyük ise, rtPS için tanımlanmıs olan maksimum oranda bant genisliği ayrılacaktır.Eğer rtPS kuyruk boyutu minimum ve maksimum esiklerin arasında ise, bu aralıktakuyruk boyuna bağlı olarak lineer bir sekilde bant genisliği ataması yapılacaktır. REDbasedWFPQ algoritmasının gelistirilmesi ile Enhanced RED-based WFPQ algoritmasıönerilmistir. Önerilen algoritmada nrtPS servis tipinin verimliliğinin daha fazlaarttırılabilmesi için, RED yöntemi nrtPS servis tipi için de uygulanmıstır. EnhancedRED-based WFPQ'da nrtPS'in verimliliği arttırılmıs; RED-based WFPQ'den daha iyisonuç vermistir. Sonuç olarak, her iki algoritmada da rtPS verimliliği arttırılmıs, düsüköncelikli servis tiplerinin, yüksek öncelikli servis tiplerinin yoğun trafiği altında ölmesiengellenmistir. Önerilen algoritma ile nrtPS'in verimliliği daha çok arttırılmıstır. ?kialgoritma da PMP ağ yapısı için GPSS'te kullanılabilir.