Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

An ethnic group embedded in multiple identities: The case of Iraqi Turkmens in Turkey

Çoklu kimliklere gömülü bir etnik grup: Türkiye'deki Irak Türkmenleri örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 439125 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The Iraqi Turkmens have remained on the agenda of Turkish foreign policy, media and society on different occasions for many years. They have been at the heart of many critical issues in Iraq due to their strategic location despite their relatively underestimated political position. In addition, the Iraqi Turkmen society offers an appropriate case to analyze different identities in the Middle East. With reference to these two interrelated facts, this thesis is an attempt to understand the identity of the Iraqi Turkmens. The analysis of the Iraqi Turkmens offers projection into the identity in Iraq in particular and in the Middle East in general since they are the bearers of, what I would argue, five main dimensions of identity in the Middle East region, including religious, sectarian, national, ethnic and tribal. In this framework, this study analyzes these dimensions by presenting the historical background of the Iraqi Turkmens and findings of the survey conducted by the authors of this thesis among the Iraqi Turkmen refugees living in Ankara.

Summary:

Irak Türkmenleri uzun zaman boyunca Türk dış politikasının, medyasının ve toplumunun çeşitli vesilelerle gündeminde olmuştur. Aslında, siyasi pozisyonları görece olarak göz ardı edilmiş olsa da Irak Türkmenleri stratejik konumlarına bağlı olarak Irak'ta pek çok kritik meselenin tam ortasında yer almaktadır. Ayrıca, Irak Türkmenleri, Orta Doğu'da farklı kimliklerin analizi için uygun bir vaka teşkil etmektedirler. Birbiriyle alakalı bu iki olgudan hareketle, bu tez Irak Türkmenlerinde kimlik konusunu anlamaya yönelik bir çabadır. Irak Türkmenlerinin analizi, özelde Irak'ta ve genelde Orta Doğu'da kimlik konusuna bir projeksiyon sunmaktadır zira Orta Doğu'da kimliğin beş ana boyutu olarak sunduğum, dini, mezhepsel, milli, etnik ve aşiret boyutlarını içeren çoklu kimliğin taşıyıcısıdırlar. Bu çerçevede, bu tez bahsedilen boyutları, Irak Türkmen kimliğinin tarihsel arka planı ve bu tezin yazarının Ankara'da yaşayan Irak Türkmeni mültecilerle yaptığı anket çalışmasının bulguları ile analiz etmeye çalışmaktadır.