Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Anabilim Dalı

An ethnography of free improvisation in the creative process

Yaratım sürecinde özgür doğaçlamanın bir etnografisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 486142 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

There is a place for improvisation in any musical genres of the world. While improvisation means the most natural way to express through music, to some it means high levels of proficiency in music. However, the term free improvisation describes a different genre. The genre free improvisation has a unique approach to music. This thesis examines the role of free improvisation in creative process, artistic performances and music education. Gathered results from literary research, fieldwork, and queries in music classes are presented.

Summary:

Dünyadaki bütün müzik tarzlarında doğaçlamanın yeri vardır. Doğaçlama müziği yansıtmanın en doğal yolu anlamına gelirken, bazıları için bu yüksek seviyede yeterlilik gerektirmektedir. Öte yandan özgür doğaçlama terimi farklı bir tarzı tanımlamaktadır. Özgür doğaçlama tarzının müziğe kendine has bir yaklaşımı vardır. Bu tez özgür doğaçlamanın yaratım sürecinde, sanatsal performanslarda ve müzik eğitimindeki rolünü incelemektedir. Yazınsal araştırma, alan çalışması ve müzik dersleri içerisindeki denemelerden edinilen sonuçlar sunulmaktadır.