Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı

An evaluation of business oriented non-governmental organizations (Bongo's): A case study of BTC Project Community Investment and Development Programs

Özel sektör odaklı sivil toplum örgütlerinin bir değerlendirmesi: BTC Projesi Toplumsal Yatırım ve Kalkınma Programları örnek çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 345521 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study is to analyze the partnerships of Non ? Governmental Organizations (NGOs) and Private Sector and also their relations with Local Institutions. Within this context, we ask certain questions. Are the NGOs really non ? profit organizations? Does Business Sector involve in the Social Development Projects for the community or for their own interests? This study tries to answer these questions in the case of Community Investment Program and Regional Sustainable Development Program of the Baku ? Tbilisi ? Ceyhan (BTC) crude oil pipeline implemented by an energy company with unusual partners and discusses its impacts on the stakeholders of the project, local governments and societies. This study proposes an analytical framework for the changing role, partners and responsibilities of the private sector and the local governments and Non-Governmental Organizations (NGO?s).

Summary:

Bu çalışmanın amacı; Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Özel Sektör ortaklığı ile bunların Yerel Kurumlarla ilişkilerini analiz etmektir. Bu bağlamda bazı sorular soruyoruz. STK'lar gerçekten kâr amacı gütmeyen kuruluşlar mıdır? Özel Sektör, Sosyal Kalkınma Projeleri ile toplum için mi yoksa kendi çıkarları için mi ilgilidir? Bu çalışma, bu sorulara bir enerji şirketi ve sıra dışı ortakları tarafından uygulanan Bakü ? Tiflis ? Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Toplumsal Yatırım Programı ve Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma Programı aracılığıyla cevap vermeye çalışır. Aynı zamanda bu programların proje paydaşları, yerel yönetimler ve toplumlar üzerindeki etkilerini ele almaktadır. Bu çalışma, özel sektör, yerel yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) değişen rolleri, ortaklıkları ve sorumlulukları konusunda analitik bir çerçeve önermektedir.