Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

An evaluation of the english language teaching program at Atilım University based on stakeholders' perceptions: A case study

Paydaşların bakış açısıyla Atılım Üniversitesi, Hazırlık Okulu İngiliz Dili Eğitimi Programının değerlendirilmesi: Alan çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250722 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aimed to conduct an evaluation based on stakeholders? perceptions of the effectiveness of the English Language Teaching Program at Atılım University, Preparatory School. Moreover, the study wanted to find out to what extent the program meets students? expectations and whether there are any differences in stakeholders? perceptions with regard to their ideal language teaching-learning environment and their real (classroom) practices. The sample included 62 instructors, including three administrators, and a teacher trainer and 216 students attending Prep. School in the academic term of 2008-2009.The data were collected through two questionnaires, developed by the researcher: one was designed for instructors and administrators; the other was designed for students. To support the close-ended items in the questionnaires, each questionnaire included some open-ended items.Data based on the questionnaires were analyzed through descriptive statistics. While, the qualitative data were analyzed through content analysis. Lastly, to validate the data and increase the credibility of the data, triangulation procedure was carried out.The findings of the study showed that the program at Atılım University Prep. School needs some improvements in the following areas: (1) the goals and objectives need to be clearly identified; (2) the content of the instruction needs to include all language skills; (3) the resources and materials need to be revised in terms of their content and compatibility with the goals of the school, and the proficiency exam; (4) the goals and the content of the testing means, especially proficiency exam, need to be redefined and made compatible with the content of the books and instruction.

Summary:

Bu çalışmada paydaşların (öğrenci, yönetici, öğretmen eğitmenleri ve Hazırlık okulundan okutmanlar) bakış açısıyla Atılım Üniversitesi, Hazırlık okulu İngiliz Dili eğitimi programının verimliliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, programın öğrencilerin beklentilerine cevap verip vermediği ve paydaşların idealleriyle Hazırlık Okulunun gerçekleri arasında herhangi bir tutarsızlık olup olmadığı da bu çalışmayla cevaplanmaya çalışılmıştır. Veriler 62 okutman ve 2008 2009 yılında Hazırlık Okuluna devam eden 216 öğrenciden toplanmıştır. Veriler, biri öğrenciler diğeri okutmanlar için olmak üzere araştırmacı tarafından hazırlanmış iki anket aracılığıyla toplanmıştır. Anketlerdeki kapalı uçlu soruların desteklenmesi için açık uçlu sorular eklenmiştir.Anketlerin sonuçlarını analiz etmek için çıkarsamalı istatistik kullanılmıştır. Ayrıca, nitel veriler içerik çözümlemesi tekniğiyle incelenmiştir. Son olarak, verilerin güvenirliğini artırmak için çeşitleme yöntemi kullanılmıştır.Verilerden şu sonuçlar elde edilmiştir: (1) okulun hedeflerinin yeniden gözden geçirilip tanımlanmaya ihtiyacı vardır; (2) eğitimin dilin bütün becerilerini kapsayacak kadar genişletilmesine ihtiyaç vardır; (3) okulda kullanılan kaynakların, okulun genel hedeflerine ve sınama yöntemlerine uyup uymadığı yeniden gözden geçirilmelidir; (4) sınama yöntemlerinin, özellikle prof. sınavının, içeriğinin yeniden belirlenip, kullanılan kaynaklara ve eğitimin içeriğine uyumlu hale getirilmesi gerekir.