Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An Evaluation of the political parties in the Turkish Republic of Northern Cyprus

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasal partilerin değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105096 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN EVALUATION OF THE POLITICAL PARTIES IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS Canyaş, Fevzi Orkunt M.S., Department of Political Science and Public Administration Supervisor : Prof.Dr.Ayşe Ayata August 2001, 108 Pages This thesis analyzes the political parties and political system in the Turkish Republic of Northern Cyprus. It also tries to hightlight what the existing political parties think about the current state of "the Cyprus problem" and their proposals for its solution in the context of Turkey's pre-accession process to the European Union. Keywords: Politics in the Turkish Republic of Northern Cyprus, Cyprus problem. Ill

Summary:

öz KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEKÎ SİYASAL PARTİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Canyaş, Fevzi Orkunt Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ayşe Ayata Ağustos 2001, 108 Sayfa Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde mevcut siyasal partiler ile söz konusu siyasi partilerin Türkiye'nin Avrupa Birliğine giriş süreci arifesinde Kıbns sorununa ve Kıbns sorununun çözümüne ilişkin görüşleri Kıbrıs Türklerinin geçmişten günümüze siyasal örgütlenmeleri de dikkate alınmak suretiyle incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: KKTC, Siyasal Partiler iv